Ông Trần Ngọc Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Bảo giữ chức TGĐ VRG – Công ty cổ phần

CSVNO – Ngày 22/5, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – Công ty cổ phần. Đại hội đã bầu ông Trần Ngọc Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Bảo giữ chức thành viên HĐQT kiêm TGĐ.
Hội đồng quản trị, kiểm soát viên VRG - Công ty cổ phần ra mắt tại đại hội
Hội đồng quản trị, kiểm soát viên VRG – Công ty cổ phần ra mắt tại đại hội

Tham dự đại hội có ông Hà Công Tuấn – UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ NN & PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ VRG cùng lãnh đạo các ban ngành thuộc Bộ NN&PTNT, Đảng ủy khối DNTW…. và gần 500 cổ đông đại diện cho 23.478 cổ đông với hơn 3.917.653.940 cổ phần.

Đại hội đã bầu HĐQT 7 người, gồm các ông: Trần Ngọc Thuận, Huỳnh Văn Bảo , Trần Đức Thuận, Hà Văn Khương, Phạm Văn Thành, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Hay. Các chức danh quản lý chủ chốt: ông Trần Ngọc Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ.

Đại hội cũng đã bầu ban kiểm soát gồm 3 người, gồm các ông: Đỗ Khắc Thăng, Trần Khắc Chung, Giang Hoa Vũ. Ông Đỗ Khắc Thăng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Lãnh đạo các bộ, ngành tặng hoa chúc mừng hội đồng quản trị, kiểm soát viên VRG
Lãnh đạo các bộ, ngành tặng hoa chúc mừng hội đồng quản trị, kiểm soát viên VRG
Cổ đông biểu quyết tại đại hội
Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Tại đại hội, đại diện Bộ NN & PTNT đã công bố các văn bản pháp lý về việc cổ phần hóa Công ty mẹ VRG. Theo quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ VRG, vốn điều lệ của Công ty mẹ VRG là 40.000 tỷ đồng (gồm 4.000.000.000 cổ phần).

Các cổ đông đều thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanhcủa VRG trong thời gian tới
Các cổ đông đều thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của VRG trong thời gian tới

Quyết định 1666/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/5/2018 của Bộ về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại VRG – Công ty cổ phần. Phần vốn nhà nước nắm giữ 3.870.842.819 cổ phần (chiếm 96,77% vốn điều lệ).

Cụ thể, ông Trần Ngọc Thuận chịu trách nhiệm quản lý 32,83% vốn nhà nước, tương ứng 1.270.797.791 cổ phần, tổ trưởng tổ đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

Ông Huỳnh Văn Bảo chịu trách nhiệm quản lý 20,67% vốn nhà nước, tương ứng 800.103.210 cổ phần.

Ông Phạm Văn Thành chịu trách nhiệm quản lý 15,5% vốn nhà nước, tương ứng 599.980.630 cổ phần.

Ông Hà Văn Khương chịu trách nhiệm quản lý 15,5% vốn nhà nước, tương ứng 599.980.630 cổ phần.

Ông Trần Đức Thuận  chịu trách nhiệm quản lý 15,5% vốn nhà nước, tương ứng 599.980.630 cổ phần.

Chủ trì đại hội
Chủ trì đại hội

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động của VRG – Công ty cổ phần. Thông qua các tờ trình: kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018, định hướng năm 2019, 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018; thù lao HĐQT, ban kiểm soát; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; kế hoạch đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hà Công Tuấn – UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ VRG đánh giá cao công tác cổ phần hóa của VRG trong thời gian qua.

“Chuyển đổi sang công ty cổ phần là một bước ngoặt lớn của VRG, với nhiều thách thức và cơ hội. Mô hình công ty cổ phần sẽ mang lại nhiều cơ hội hoạt động, sự linh hoạt trong quản lý điều hành và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó, VRG sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn và các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh. Bộ NN & PTNT tin tưởng và kỳ vọng VRG sẽ tiếp tục tăng trưởng, phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới”, ông Hà Công Tuấn phát biểu.

TS Hà Công Tuấn – UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ NN & PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ VRG phát biểu tại đại hội
ÔngHà Công Tuấn – UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ NN & PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ VRG phát biểu tại đại hội

NGỌC CẨM. ẢNH: TÙNG CHÂU