Hỗ trợ tập huấn cán bộ công đoàn

CSVN – Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai tập huấn cán bộ CĐ tại các đơn vị, năm 2018, CĐ CSVN sẽ hỗ trợ CĐ đơn vị các một số nội dung tập huấn.
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN phát biểu tại lễ khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ K192.
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN phát biểu tại lễ khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ K192.

như triển khai Nghị quyết CĐ CSVN khóa VIII; Tổ chức và hoạt động của CĐ cơ sở; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác vận động nữ CNVC – LĐ; Công tác ủy ban kiểm tra và kỹ năng hoạt động; CĐ với công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC – LĐ; Những  nguyên tắc và phương pháp hoạt động CĐ cơ sở; Kỹ năng viết tin bài; Công tác tài chính và những vấn đề lưu ý; Vai trò CĐ trong xây dựng  quan hệ  lao  động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp;

Phương pháp xây dựng, thương lượng Thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng tổ chức đối thoại định kỳ; Phương pháp hoạt động tổ CĐ và xây dựng tổ CĐ vững mạnh. Giảng viên là các phó chủ tịch – trưởng ban, phó ban chuyên trách của CĐ CSVN và giảng viên Trường Trung cấp CĐ TP.HCM. CĐ CSVN đề nghị  CĐ các đơn vị nếu có nhu cầu tập huấn một trong các nội dung trên thì liên hệ CĐ CSVN để xem xét hỗ trợ. Ngoài ra, các đơn vị có thể chủ động tập huấn cho cán bộ CĐ của mình những vấn đề cốt lõi, phù hợp với thực tế, phù hợp từng đối tượng hoặc liên hệ LĐLĐ tỉnh, các trung tâm đào tạo cán bộ CĐ.

* Vào đầu tháng 4, CĐ CSVN và Trường Trung cấp CĐ TP HCM đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ K192 – năm 2018 theo chương trình Đại học – khóa K192. Lớp học diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 4 – 6/2018). Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VIII CĐ CSVN về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ. Kết thúc khóa học, Trường Đại học CĐ sẽ cấp chứng chỉ đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ cho những học viên đạt yêu cầu.

P.V