Suất đầu tư giữ nguyên như năm 2017

CSVN – Đó la chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp tổng kết công tác quản lý suất đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Trồng xen là một trong những giải pháp giảm suất đầu tư hiệu quả. Trong ảnh: Trồng xen nghệ tại NT Bến Củi, Cao su Tây Ninh. Ảnh: Tuệ Linh
Trồng xen là một trong những giải pháp giảm suất đầu tư hiệu quả. Trong ảnh: Trồng xen nghệ tại NT Bến Củi, Cao su Tây Ninh. Ảnh: Tuệ Linh
Đồng thuận, quyết tâm điều chỉnh suất đầu tư

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thành – TV HĐTV, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG đã báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện suất đầu tư trồng, chăm sóc cao su KTCB năm 2016, 2017 tại một số công ty đại diện các khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Campuchia.

“Hầu hết các công ty đều thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương điều chỉnh suất đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư các dự án phát triển cao su theo hướng bền vững, lâu dài và ý thức tuân thủ, chấp hành trình tự, thủ tục theo qui định của Tập đoàn ngày càng được nâng cao, đưa công tác quản lý, điều hành, quyết toán suất đầu tư dần đi vào nề nếp. Việc phê duyệt dự toán nông nghiệp hàng năm, đều được các công ty lập và phê duyệt để làm cơ sở thực hiện theo đúng quy định của Tập đoàn”, ông Thành cho biết.

 Chủ động điều hành linh hoạt dự toán nông nghiệp

Theo kế hoạch nông nghiệp năm 2018 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-HĐTVCSVN ngày 22/1, trong đó: Tổng diện tích trồng mới 20 ha (chỉ có Công ty Quảng Nam). Tổng diện tích trồng tái canh 11.866,57 ha, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam bộ (chiếm 68,94%) và khu vực Tây Nguyên (chiếm 19,05%). Các khu vực còn lại chiếm rất ít, cụ thể như: khu vực Duyên hải miền Trung và Lào (chiếm từ 5,12% – 6,62%); khu vực MNPB chỉ chiếm 0,27% (Công ty Lai Châu II trồng lại 32,47 ha bị thiệt hại do mưa đá); khu vực Campuchia không trồng mới, tái canh.

Từ kết quả kiểm tra tình hình thực hiện suất đầu tư trồng, chăm sóc cao su KTCB trong năm 2016, 2017, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo giữ nguyên khung suất đầu tư tối đa như đã thực hiện năm 2017 để áp dụng cho năm 2018. “Các đơn vị tiếp tục rà soát, tăng cường các giải pháp tiết giảm suất đầu tư, chủ động điều hành linh hoạt dự toán nông nghiệp hàng năm theo hướng hợp lý hóa các khâu, các hạng mục chăm sóc, lượng vật tư, phân bón, hóa chất sử dụng trong suất đầu tư, giữa nội bộ các vườn cây với nhau… nhằm bù đắp các khoản chi vượt dự toán những năm trước (nếu có), đảm bảo khi kết thúc thời kỳ KTCB đưa vườn cây vào khai thác, không vượt trần suất đầu tư khống chế tối đa được duyệt”, ông Thuận nhấn mạnh.

Năm 2018, các đơn vị phải thực hiện cân đối, bố trí lại nhu cầu lao động hợp lý (kể cả lao động gián tiếp và trực tiếp chăm sóc vườn cây KTCB) để tiết giảm quỹ tiền lương và các chế độ theo lương. Thông qua các giải pháp như: trồng xen; tăng cường công tác khoán và hợp đồng lao động thời vụ để chăm sóc vườn cây KTCB; lựa chọn áp dụng thay thế lao động thủ công bằng cơ giới ở những khâu, công việc phù hợp theo hướng tiết giảm chi phí, đặc biệt đối với các vùng miền/khu vực đang thiếu lao động như Campuchia….

Bên cạnh đó, TGĐ VRG cũng chỉ đạo phải gắn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Giám đốc công ty và người đại diện vốn của Tập đoàn, kết quả phân loại xếp hạng doanh nghiệp hàng năm với hiệu quả công tác quản lý, điều hành suất đầu tư tại đơn vị.

NGỌC CẨM