Tháng Tư 16, 2018

Đôi giày người thợ cạo

CSVN – Ông bà nội tôi làm công nhân trồng mới, ba mẹ tôi làm công nhân khai thác mủ. Cũng đôi giày đó, mỗi khi đi làm về, là cởi ra bỏ vào góc

Đôi giày người thợ cạo

CSVN – Ông bà nội tôi làm công nhân trồng mới, ba mẹ tôi làm công nhân khai thác mủ. Cũng đôi giày đó, mỗi