Công tác cán bộ là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

CSVN – Nhiệm kỳ 2018 – 2023 được xác định là nhiệm kỳ tổ chức CĐ sẽ có nhiều chuyển biến sâu sắc từ hình thức cho đến nội dung hoạt động để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Do đó, một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ này là công tác cán bộ.
Công đoàn CSVN tuyên dương cán bộ CĐ xuất sắc. Ảnh: Tùng Châu.
Công đoàn CSVN tuyên dương cán bộ CĐ xuất sắc. Ảnh: Tùng Châu.

Đối với Tổng Liên đoàn LĐVN, công tác cán bộ tiếp tục được xem xét và đặt lên hàng đầu. Trong dự thảo báo cáo chính trị của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội XII cũng đã đề ra nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ là một trong 4 khâu đột phá. Và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, trình độ, tâm huyết, kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là một trong 9 nhiệm vụ tổng quát được đưa ra. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết do BCH CĐ Cao su Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐ, đồng thời đề ra các chỉ tiêu quan trọng để các cấp CĐ phấn đấu thực hiện.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết 4a/NQ – TLĐ và Chương trình 1644/ CTr – TLĐ đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều nội dung, hình thức đào tạo có sự đổi mới, chất lượng đào tạo được nâng lên. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận tại cơ sở, công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ CĐ còn thụ động, trông chờ vào cấp trên, kinh phí dành cho đào tạo còn thấp, chính vì vậy hiệu quả đạt được chưa cao. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn có, đây là những vấn đề phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được về công tác đào tạo, tập huấn cán bộ CĐ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐ Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ quan trọng này. Về công tác đào tạo, sẽ tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ (Đại học phần CĐ) cho cán bộ CĐ chủ chốt bằng hình thức phối hợp Trường Trung cấp CĐ TP. Hồ Chí Minh mở lớp riêng cho ngành cao su hoặc lớp ghép. Ngoài ra, sẽ xem xét và tạo điều kiện cho cán bộ CĐ tham gia lớp cử nhân luật, nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo đại học cho công nhân lao động trực tiếp xuất sắc.

Trong công tác tập huấn, nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu tập huấn cho cán bộ CĐ từ tổ trưởng trở lên trong ngành cao su. Tiếp tục tập huấn kỹ năng truyền đạt cho cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, để trên cơ sở tài liệu, và đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm chức, CĐ các đơn vị chủ động tập huấn cho đơn vị mình; Đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ CĐ chuyên trách, tập trung vào các nội dung như: công tác tổ chức, văn phòng, tài chính, tuyên giáo…

BAN TỔ CHỨC CĐ CSVN