Thu nhập ngoài lương Cao su Phước Hòa 30 triệu đồng/hộ

CSVNO – Ngoài các khoản thu nhập từ lương, thưởng và các chế độ khác, Công ty CPCS Phước Hòa còn là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào này, năm 2017 thu nhập ngoài lương của người lao động công ty là 30 triệu đồng/hộ. Thông tin trên được công bố tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 tổ chức ngày 16/3.
Ông Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch CĐ CSVN trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của VRG cho đại diện lãnh đạo Công ty CPCS Phước Hòa
Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch CĐ CSVN trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của VRG cho đại diện lãnh đạo Công ty CPCS Phước Hòa

Năm 2017, thị trường cao su có những dấu hiệu phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh từ cao su, chế biến gỗ cho đến khu công nghiệp đều có chiều hướng tăng ổn định. Từ đó đời sống người lao động được nâng cao với mức thu nhập bình quân trên 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được toàn thể CB. CNVC – LĐ tích cực hưởng ứng như lao động giỏi, lao động sáng tạo. Năm 2017 đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút, phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi được tôn vinh.

Lãnh đạo Công ty CPCS Phước Hòa trao cờ và tặng hoa chúc mừng Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Xây dựng đạt hạng nhất, NT Hội Nghĩa đạt hạng nhì, NT Nhà Nai và Lai Uyên đạt hạng ba trong phong trào thi đua LĐXS năm 2017.
Lãnh đạo Công ty CPCS Phước Hòa trao cờ và tặng hoa chúc mừng Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Xây dựng đạt hạng nhất, NT Hội Nghĩa đạt hạng nhì, NT Nhà Nai và Lai Uyên đạt hạng ba trong phong trào thi đua LĐXS năm 2017.

Song song đó, Công ty CPCS Phước Hòa đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục  thể thao, chăm lo đời sống  tinh thần cho người lao động cũng không ngừng được đẩy mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất 100% bầu được 5 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất 100% bầu ra 5 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ

Theo Nghị quyết HĐQT ký ngày 15/3/2015, Công ty CPCS Phước Hòa phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: sản lượng cao su khai thác 13.000 tấn, sản lượng thu mua 12.000 tấn, tổng doanh thu trên 1.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 400 tỷ đồng, chia cổ tức 20%/mệnh giá.

                                                                                              Ng. Cường