Bán cổ phần ưu đãi từ ngày 9/2 đến hết ngày 12/2

CSVNO – Tại hội nghị triển khai thực hiện Cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn sáng ngày 17/1 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, TP.HCM, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh: “Công tác Cổ phần hóa được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CBCNVC –  LĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Lãnh đạo các đơn vị cần phải quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc Cổ phần hóa cho CBCNVC LĐ nắm rõ. Đồng thời, tuyên truyền đến hơn 29.000 CBCNVC – LĐ đăng ký mua cổ phần ưu đãi để nắm bắt được thời gian, các bước thực hiện”.
Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện quyết định số 2090 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ VRG, Tập đoàn đang tiến hành triển khai các bước theo đúng lộ trình được phê duyệt. Tập đoàn sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ vào 9h00 ngày 2/2/2018 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Riêng đối với cổ phần ưu đãi cho người lao động, tổng số cổ phần ưu đãi là 48.921.710 cổ phần cho người lao động của Công ty mẹ Tập đoàn, 20 công ty nông nghiệp và 4 đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong đó số lao động mua cổ phần ưu đãi được mua với giá bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất, các cổ phần ưu đãi còn lại được mua với giá bằng với giá đấu thành công thấp nhất. Thời gian bán cổ phần ưu đãi từ ngày 9/2 đến hết ngày 12/2/2018.

Về việc tổ chức thực hiện tư vấn, lưu ký chứng khoán cho người lao động, VRG giới thiệu 7 công ty chứng khoán có kinh nghiệm và uy tín sẽ tiếp xúc và phối hợp với các đơn vị thành viên để mở tài khoản giao dịch cho người lao động khi mua cổ phần. Thời gian đăng ký mua cổ phần và mở tài khoản thực hiện từ 8/1 đến trước 16h ngày 25/1/2018.

Ngày 18/2, tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, VRG sẽ tổ chức họp báo về cổ phần hóa của VRG để thông báo rộng rãi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hà Khuê, ảnh: Tùng Châu