Cao su Phước Hòa thu nhập bình quân hơn 8,7 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Sáng ngày 12/1, Công ty CP Cao su Phước Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017. VRG đã khen thưởng 50 triệu đồng cho công ty với thành tích về trước kế hoạch.
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận (bên phải) trao thưởng cho công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận (bên phải) trao thưởng về trước kế hoạch cho công ty 

Năm 2017, Công ty CP Cao su Phước Hòa khai thác 14.620 tấn/14.000 tấn KH (vượt 4,42%), năng suất bình quân 1,86 tấn/ha, thu mua 17.429 tấn/12.000 tấn KH (vượt 45,24%), chế biến 32.229 tấn/28.000 tấn KH (vượt 15,1%), tiêu thụ 29.444 tấn/27.500 tấn KH (vượt 7,1%), giá bán bình quân hơn 40 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 156 tỷ đồng. Công ty hoàn thành kế hoạch trước 7 ngày.

TGĐ Cao su Phước Hòa Nguyễn Văn Tược trao thưởng cho các nông trường về trước kế hoạch
TGĐ Cao su Phước Hòa Nguyễn Văn Tược trao thưởng cho các nông trường về trước kế hoạch

Điểm nổi bật là công ty đã luôn tổ chức tốt công tác thu mua cao su tiểu điền, quản lý chất lượng mủ thu mua nguyên liệu, thành phẩm và nâng cao hiệu quả chế biến mủ SVR CV (chiếm hơn 64% chủng loại mủ của công ty).

Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ (thứ 3 từ phải qua) và ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa (thứ 3 từ trái qua) trao thưởng cho các nông trường về trước kế hoạch
Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ (thứ 3 từ phải qua) và ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa (thứ 3 từ trái qua) trao thưởng cho các nông trường về trước kế hoạch

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận biểu dương những thành tích nổi bật Cao su Phước Hòa đã đạt được trong năm 2017.

“Cao su Phước Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng những con số rất cụ thể, như: sản lượng thu mua luôn dẫn đầu VRG, là một trong những đơn vị có giá bán cao su cao nhất Tập đoàn, cơ cấu sản phẩm mủ phù hợp với thị trường tiêu thụ, thu nhập bình quân người lao động cao, năm 2017 chia cổ tức 20%, các công ty con đều hoạt động tốt, lợi nhuận cao… Bên cạnh đó, Cao su Phước Hòa luôn phát huy truyền thống, gắn bó và tích cực hỗ trợ địa phương, tổ chức tốt các hoạt động phong trào nhằm chăm lo tốt nhất cho người lao động. Tôi tin tưởng trong năm 2018, với tiềm năng của đơn vị, CB CNVC LĐ tiếp tục đoàn kết, chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận (bên phải)
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận (bên phải) tặng hoa chúc mừng công ty

Năm 2018, Cao su Phước Hòa được VRG giao chỉ tiêu sản lượng khai thác 12.350 tấn, sản lượng thu mua 12.000 tấn, trồng tái canh 983,4 ha, chăm sóc 5.198 ha cao su KTCB, lợi nhuận trên 6 triệu đồng/tấn mủ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 3.500 CB CNVC LĐ.

Ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bên phải) tặng hoa chúc mừng công ty
Ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bên phải) tặng hoa chúc mừng công ty

Tại Hội nghị, TGĐ Cao su Phước Hòa đã khen thưởng cho 6 nông trường và 31 đội khai thác đã về trước kế hoạch với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trần Huỳnh – Vũ Phong