Tìm giải pháp cạo tận thu hiệu quả

CSVNO – Các đơn vị khu vực Tây Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và cách làm về chế độ cạo tận thu trên vườn cây chuẩn bị thanh lý tại Hội thảo “Hiện trạng cơ cấu tuổi cạo – giải pháp ổn định tổng sản lượng vườn cây khu vực Tây Nguyên”  tổ chức tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum vào sáng 9/1.

Đông đảo lãnh đạo các đơn vị Tây Nguyên về tham dự hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo,  đại diện Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã trình bày báo cáo tổng quan về hiện trạng tuổi cạo vườn cây của các đơn vị trên địa bàn, đồng thời cũng đưa ra phương pháp giải quyết khi cơ cấu các nhóm tuổi mất cân đối. Ngoài ra, Ban QLKT cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các đơn vị đang có vườn cây cạo tận thu một số tình huống cần tránh và xử lý hợp lý như: Bị động trong kế hoạch tái canh, quy hoạch mặt cạo chưa hợp lý và cách xử lý là bỏ phần vỏ bị hạn chế vùng huy động mủ; trang bị vật tư không đồng bộ, gây tác dụng ngược và cách xử lý là dự đoán được năng suất, tính được chi phí sản xuất, trang bị vật tư đồng bộ…

Đại diện Ban QLKT trình bày báo cáo
Đại diện Ban Quản lý Kỹ thuật VRG trình bày báo cáo

Lãnh đạo các công ty Tây Nguyên cũng nêu ra những khó khăn mang tính đặc thù như không thể tận thu triệt để được bởi tính chất  mùa mưa tại Tây Nguyên, hay việc thu hồi đất của địa phương làm cho lộ trình cạo tận thu của công ty liên tục thay đổi…

Kết luận hội nghị, ông Lại Văn Lâm –  Trưởng ban Quản lý Kỹ thuật VRG đề nghị qua hội nghị, các công ty cần học hỏi lẫn nhau vì vườn cây đều nằm trên một điều kiện giống nhau, một số công ty có vườn cây tận thu kéo dài thì cần có phương pháp kỹ thuật riêng biệt, bên cạnh đó các đơn vị Tây Nguyên nên tham khảo một số công ty ở miền Đông về quản lý công tác tận thu.

Văn Vĩnh