Mua cổ phần ưu đãi để thực hiện quyền làm chủ

CSVNO – Công đoàn Cao su Việt Nam vừa có công văn gửi Ban chấp hành các công ty, đơn vị trực thuộc về việc vận động CBCNV LĐ mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa (CPH) Công ty Mẹ – Tập đoàn. Theo đó, tùy vào tình hình SXKD của đơn vị lựa chọn phương pháp vận động phù hợp và đạt hiệu quả.
Ảnh: Trần Tình
Ảnh: Trần Tình

Để nâng cao vai trò, vị thế của người lao động (NLĐ) trong doanh nghiệp khi CPH Công ty Mẹ -Tập đoàn, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai vận động CBCNV LĐ tại đơn vị tham gia mua cổ phần (CP) ưu đãi.

Qua đó, tuyên truyền, giải thích một số nội dung chủ yếu như: Việc mua CP ưu đãi là NLĐ được hưởng lợi 40%/CP đấu giá thành công theo quy định.  Công ty Mẹ – Tập đoàn tiến hành CPH trên cơ sở Nhà nước giữ CP chi phối 75%, phần vốn còn lại 25% của Nhà nước được bán cho CNVC LĐ, cho tổ chức Công đoàn, các cổ đông bên ngoài và cổ đông chiến lược. Giá trị tài sản DN là giá trị tài sản trên đất còn đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, Tập đoàn thuê và trả tiền hằng năm.

Việc CBCNV LĐ tham gia mua CP ưu đãi và mua thêm CP theo quy định là thực hiện quyền làm chủ thực sự của mình thông qua cổ phiếu. Thực hiện CPH Công ty Mẹ – Tập đoàn trên cơ sở cổ tức được chia hằng năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ – Tập đoàn.

Minh Tâm