Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2017: Thưởng hàng tỷ đồng

CSVN – Để động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền khen thưởng hàng tỷ đồng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.
CĐ Cao su Tây Ninh khen thưởng CN có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút ngay tại vườn cây. Ảnh: Thế Trung
CĐ Cao su Tây Ninh khen thưởng CN có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút ngay tại vườn cây. Ảnh: Thế Trung

Từ 14/8, Công đoàn Công ty CPCS Phước Hòa và chính quyền đã có công văn liên tịch phối hợp khen thưởng thi đua nước rút. Theo đó, số tiền khen thưởng hơn 7 tỷ đồng được trích từ quỹ khen thưởng của công ty.

Với  các mức khen thưởng cụ thể: Tập thể nông trường, xí nghiệp hoàn thành kế hoạch (KH) trước 20 ngày, thưởng 50 triệu đồng; hoàn thành trước 15 ngày thưởng 40 triệu đồng; trước 10 ngày, thưởng 30 triệu đồng và trước 5 ngày thưởng 20 triệu đồng. Tập thể đội khai thác hoàn thành trước 20 ngày thưởng 10 triệu đồng; trước 15 ngày thưởng  8 triệu đồng; trước 10 ngày thưởng 6 triệu đồng và trước 5 ngày thưởng 4 triệu đồng. Thưởng công nhân khai thác, vượt KH từ 0,1% – 0,5% thưởng 600.000 đồng/tấn; vượt từ 0,5% đến dưới 1% thưởng 700.000 đồng/tấn; vượt từ 1% trở lên thưởng 800.000 đồng/tấn.

Tương tự Cao su Phú Riềng cũng chi hơn 7 tỷ đồng thưởng thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Riêng CĐ Cao su Phú Riềng chi thưởng thi đua nước rút 452 triệu đồng. Mỗi tập thể vượt KH thưởng 10 triệu đồng và cá nhân thưởng 500.000 đồng.

Tính đến ngày 8/12, CĐ Cao su Lộc Ninh đã khen thưởng cho 120 cá nhân với số tiền thưởng 72 triệu đồng, 2 tập thể nông trường 40 triệu đồng và 3 tập thể đội 14 triệu đồng. Năm nay, công ty dự kiến về trước kế hoạch sản lượng 10 ngày. Kế hoạch 11.200 tấn, thực hiện 11.600 tấn, đạt 103,6 %.

Tại Cao su Đồng Phú, ông Nguyễn Sư Sơn – Chủ tịch CĐ công ty cho biết: “Công đoàn công ty trích khen thưởng thi đua nước rút 450 triệu đồng. Trong đó, 250 triệu đồng thưởng cho các tập thể và cá nhân vượt KH, mỗi tập thể thưởng 5 triệu đồng, cá nhân thưởng

500.000  đồng.  Theo  kế  hoạch, ngày 5/1/2018, Công đoàn Cao su Đồng Phú tổ chức lễ khen thưởng 200 CN ưu tú vượt sản lượng (mỗi CN thưởng 1 triệu đồng), tổng tiền thưởng 200 triệu đồng.

Còn tại CĐ TCT CS Đồng Nai đã khen thưởng cho 1.200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khai thác vượt sản lượng, với tổng số tiền 360 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn TCT cũng khen thưởng cho 300 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trên tất cả các lĩnh vực với số tiền thưởng 150 triệu đồng.

Tính đến ngày 8/12, Công ty TNHH MTV CS Bình Long đã khen thưởng cho 498 CN về trước KH 1 tháng trở lên với phần thưởng 500.000 đồng/suất; khen thưởng 15 tổ về trước KH trước 1 tháng trở lên, 5 triệu đồng/tổ và 3 nông trường về trước 1 tháng trở lên với tiền thưởng 65 triệu đồng. Ngoài ra, khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, CĐ công ty đã kịp thời khen thưởng cho các nông trưởng, tổ và CN về trước KH được giao, sản lượng vượt cao.

Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Mùi – Chủ tịch CĐ Cao su Bình Thuận, cho biết: “Để chuẩn bị cho phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, CĐ đã phối hợp với chính quyền xây dựng các chương trình kế hoạch và triển khai tới từng tổ CĐ. Cụ thể, đối với cá nhân cũng như tập thể đạt được sản lượng trong tháng gồm kỹ thuật, tay nghề, tận thu và đặc biệt là tổng sản lượng khai thác vượt trong tháng, CĐ thưởng 2 triệu đồng/cá nhân, tập thể xuất sắc được thưởng 10 triệu đồng và nhiều hình thức khen thưởng khác cho các cấp tổ, đội sản xuất”.

Ngọc Cẩm – Quỳnh Mai – Ng.Cường