100% tổ đội Cao su Tây Ninh hoàn thành trước kế hoạch

CSVNO – Góp phần cho Công ty CPCS Tây Ninh hoàn thành kế hoạch (KH) trước 25 ngày là sự cố gắng rất lớn của nhiều tập thể tổ, đội tại 3 nông trường trực thuộc.
Phó TGĐ VRG Trần Công Kha (bên trái) trao thưởng cho lãnh đạo Cao su Tây Ninh
Phó TGĐ VRG Trần Công Kha (bên trái) trao thưởng cho lãnh đạo Cao su Tây Ninh

Năm 2017, với 4.598 ha cao su kinh doanh, tính đến 6/12, Công ty CPCS Tây Ninh khai thác được 8.803 tấn mủ/8.800 tấn KH, đạt mốc chỉ tiêu sản lượng Tập đoàn giao và về trước kế hoạch 25 ngày.

Dự kiến đến hết năm, công ty khai thác được 9.627 tấn, vượt 872 tấn, tương đương vượt KH 10%. Đây là năm, công ty có sản lượng vượt nhiều và thời gian về đích sớm so với những năm gần đây.

Năng suất vườn cây bình quân 2,1 tấn/ha, Tây Ninh tiếp tục có nhiều năm vững chân trong CLB 2 tấn/ha của VRG.

Ông Trần Công Kha tăng bằng khen VRG cho NT Bến Củi và NT Cầu Khởi
Ông Trần Công Kha tặng bằng khen VRG cho NT Bến Củi và NT Cầu Khởi

Góp phần giúp công ty hoàn thành trước KH sản lượng là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các nông trường, tổ đội sản xuất. Ấn tượng nhất, công ty có 2 nông trường là Bến Củi và Cầu Khởi về trước KH lần lượt là 39 ngày và 29 ngày. Cả hai nông trường trên, 100% tổ, đội sản xuất (NT Bến Củi: 2 đội và 7 tổ; NT Cầu Khởi: 3 đội và 11 tổ) đều hoàn thành trước KH sản lượng khai thác.

Đặc biệt, công ty có 950 cá nhân/1.271 công nhân khai thác hoàn thành trước KH, đạt tỷ lệ 75%.

Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN trao thưởng cho CĐ Cao su Tây Ninh
Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN trao thưởng cho CĐ Cao su Tây Ninh

Đến chung vui, chúc mừng thành quả của Cao su Tây Ninh tại Lễ mừng công hoàn thành KH sản lượng năm 2017, Phó TGĐ VRG Trần Công Kha đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận công sức cố gắng của tập thể CB.CNVC-LĐ công ty trong suốt năm qua. Ông Kha cho rằng đây là tiền đề quan trọng để cho công ty tiếp tục đạt những thành quả lớn hơn trong năm 2018.

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VRG đã trao thưởng cho Cao su Tây Ninh 75 triệu đồng và tặng bằng khen cho NT Bến Củi và NT Cầu Khởi.

Công đoàn Cao su VN tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể CNVC-LĐ Công ty Cao su Tây Ninh
Công đoàn Cao su VN tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể CNVC-LĐ Công ty Cao su Tây Ninh

Công đoàn Cao su VN cũng tặng lẵng hoa chúc mừng và thưởng CĐ Cao su Tây Ninh 10 triệu đồng nhờ những thành tích xuất sắc đã đạt được trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm.

 Phan Thắng