Khối số V Công đoàn Cao su VN: Chi 342 triệu đồng làm công tác xã hội

CSVNO – Ngày 6/12, Khối thi đua V – Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 tại Công ty Cổ phần Quasa – Geruco. Ông Phan Mạnh Hùng -Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo hội nghị cùng với 7 đơn vị công đoàn.
Lãnh đạo Công đoàn CSVN cùng đại diện các đơn vị trong khối tại hội nghị.
Lãnh đạo Công đoàn CSVN cùng đại diện các đơn vị trong khối tại hội nghị.

Trong năm 2017, phong trào CNVC – LĐ và hoạt động Công đoàn trong Khối đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt tổ chức vận động có hiệu quả công tác hoạt động xã hội, từ thiện như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”, ủng hộ “Ngày vì người nghèo”…

Tổng số tiền về công tác hoạt động xã hội từ thiện của các đơn vị thành viên trong Khối là 342,3 triệu đồng. Qua hoạt động “Tháng công nhân”, “Ngày hội công nhân” các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt, tham gia và tổng kết bình bầu những cá nhân đoàn viên công đoàn xuất sắc, công nhân xuất sắc đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng.

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2018, khối V sẽ tiếp tục tuyên truyền các đường lối, chủ trương chính sách của pháp luật, Đảng và nhà nước đến người lao và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Nghị quyết Công đoàn cao su Việt Nam đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã bầu Công đoàn Công ty CP Quasa – Geruco làm khối trưởng, Công đoàn Công ty TNHH MTV Chư Mom Ray làm khối phó năm 2018.

Minh Nhật