Nông trường An Viễng: Năng suất vườn cây tăng 52%

CSVNO – Dự kiến đến 31/12, Nông trường An Viễng ( TCT Cao su Đồng Nai) sẽ khai thác vượt kế hoạch 205 tấn, tương đương 16,8%. Năng suất vườn cây bình quân đạt 1,362 tấn/ha,  so với cùng kỳ năm trước tăng 475kg/ha, tỷ lệ 52%.
Ông Nguyễn Phúc Toàn - Phó TGĐ TCT trao thưởng cho các cá nhân vượt kế hoạch sản lượng cao
Ông Nguyễn Phúc Toàn – Phó TGĐ TCT trao thưởng cho các cá nhân vượt kế hoạch sản lượng cao

Ngày 29/11, Nông trường tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. Tính đến ngày 30/11, Nông trường đã khai thác được 1.220 tấn mủ cao su, đạt 100% kế hoạch, về trước 31 ngày.

Ông Nguyễn Phúc Toàn - Phó TGĐ TCT tặng hoa chúc mừng Nông trường
Ông Nguyễn Phúc Toàn – Phó TGĐ TCT tặng hoa chúc mừng Nông trường

Theo ông Phan Quang Bá – Giám đốc Nông trường, đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong đơn vị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể cán bộ quản lý, cán bộ đoàn thể, lực lượng bảo vệ.

Các cấp quản lý đã thay đổi phong cách, lề lối làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, thường xuyên bám sát vườn cây, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền vận động công nhân thay đổi ý thức, có tinh thần trách nhiệm hơn trong lao động sản xuất, nói không với tiêu cực, cạo hết cây, tận thu giao nộp hết sản lượng, đảm bảo quy trình kỹ thuật, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao.

Ông Phan Quang Bá - giám đốc Nông trường báo cáo tại Hội nghị
Ông Phan Quang Bá – Giám đốc Nông trường báo cáo tại hội nghị.

Trong phong trào thi đua vượt sản lượng, từ đầu năm đến nay, nông trường  đã có 18  cá nhân và 4 tập thể được khen thưởng cấp Tổng Công ty và cấp cơ sở, tổng số tiền được khen thưởng trên 215,4 triệu đồng.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, ông Nguyễn Phúc Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh: “Trong năm nay, lãnh đạo Nông trường An Viễng đã đưa hoạt động của Nông trường đi vào nề nếp, trọng tâm là củng cố công tác quản lý, bảo vệ sản xuất, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ công nhân và ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực ở bên ngoài. Ban lãnh đạo Tổng Công ty hy vọng Nông trường sẽ phát huy những thành quả đạt được để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại trong tháng cuối năm, và xa hơn nữa là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của những năm tiếp theo, tích cực chăm lo tốt đời sống cho người lao động tại Nông trường”.

An Khánh