Quy chế phối hợp giữa VRG với Tổng cục An ninh: Phát huy sức mạnh tổng hợp

CSVNO – Ngày 23/11, lãnh đạo VRG đã có buổi làm việc với Tổng cục An ninh (Bộ Công an) về việc đánh giá quy chế phối hợp thời gian qua.
Ông Trần Ngọc Thuận - TGĐ VRG (trái) và Thiếu tướng Bùi Minh Tuyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tại buổi làm việc.
Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG (trái) và Thiếu tướng Bùi Minh Tuyên – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tại buổi làm việc.

Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế (ANNB, ANKT) giữa VRG với Tổng cục An ninh được ký kết vào ngày 21/12/2007 tại TP.HCM; hai bên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện, ký lại Quy chế mới vào ngày 06/6/2011 và tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện vào tháng 12/2013.

Từ năm 2007 cho đến nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn (bao gồm 34 Công ty) đã ký Quy chế phối hợp với 19 công an các tỉnh trên địa bàn đứng chân.

Nhìn chung, Quy chế phối hợp giữa VRG với Tổng cục An ninh được quán triệt và thực hiện một cách rộng rãi, đồng bộ ở các địa phương có các công ty cao su đứng chân. Qua đó huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác bảo ANNB, ANKT.

Quy chế phối hợp cũng giúp cho lực lượng Công an các tỉnh cũng như CBCNV các công ty cao su nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ ANNB, ANKT. Đồng thời, đã tạo ra được cơ chế, sự chỉ đạo thống nhất trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT phát sinh trong lĩnh vực cao su, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn và phát triển kinh tế đất nước.

Minh Tâm