Phối hợp hiệu quả giữa Bộ đội Biên phòng Gia Lai với 5 công ty cao su

CSVNO – Vừa qua tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2011 – 2016 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với 5 công ty cao su gồm: Chư Pah, Chư Sê, Chư Prông, Mang Yang, Krông Búk thuộc VRG.
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021

Trong giai đoạn 2011- 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 5 công ty cao su triển khai hiệu quả chương trình phối hợp, đã tổ chức 427 buổi tuyên truyền vận động công nhân và nhân dân trên khu vực biên giới thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 519 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua đó trục xuất 61 đối tượng vào khu vực biên giới cư trú, làm ăn trái phép và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ trộm cắp, phá hoại tài sản, vi phạm quy chế biên giới, tranh chấp đất đai, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh.

Các đơn vị còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên khu vực biên giới của tỉnh. Hội nghị đã thảo luận đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới; duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo vệ đường biên, cột mốc; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… nhằm góp phần xây dựng vùng biên giới của tỉnh phát triển về kinh tế- xã hội, vững mạnh về quốc phòng an ninh.

Hà Đức Thành