Liên tục tuyên truyền để ổn định tư tưởng NLĐ trước, trong và sau cổ phần hóa

CSVN – Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum là một trong 20 công ty cao su thành viên tham gia trong quá trình cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – VRG. Theo ông Lâm Xuân Lịch – Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ công ty, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên công ty rất thuận lợi trong việc công khai phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tập đoàn đến với NLĐ. Ông cho biết:
Ông Lâm Xuân Lịch trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Ông Lâm Xuân Lịch trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện lộ trình CPH của VRG, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án SXKD, phương án sử dụng đất đai, sử dụng lao động, phương án chia quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng cho CBCNV, kế hoạch bán cổ phần ưu đãi… sau đó công khai trước CB.CNV phương án CPH Công ty mẹ Tập đoàn cùng kế hoạch nêu trên.

Tất cả đều nhận được sự đồng tình của CBCNV trong toàn công ty. Có thể nói gọn là quá trình CPH gom lại thành 3 bước: Bước 1 là tập trung xây dựng các phương án, bước 2 là công khai trước CBCNV, 2 bước này công ty đã làm xong, còn bước 3 là tổ chức thực hiện. Công ty đang chờ kết quả IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) của Tập đoàn để có giá đấu thấp nhất làm cơ sở bán cổ phần ưu đãi cho công nhân, đồng thời sẽ giải ngân quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng cho công nhân để họ mua cổ phần ưu đãi theo phương án đã xây dựng. Sau đó sẽ thực hiện sắp xếp lại lao động và bộ máy theo phương án đã công khai, và chuẩn bị mọi điều kiện để cùng Tập đoàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần ngay từ đầu năm 2018.

Sự tham gia của tổ chức CĐ trong công tác CPH như thế nào, thưa ông?

Ông Lâm Xuân Lịch: Đối với CĐ công ty, việc xác định tư tưởng để NLĐ an tâm công tác trước, trong và sau CPH là nhiệm vụ hàng đầu. CĐ công ty đã tích cực tổ chức các đợt tuyên truyền đến NLĐ để phổ biến chủ trương CPH, đặc biệt là làm sao cho NLĐ hiểu đặc điểm của đợt CPH lần này là CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, trong đó có Công ty Kon Tum, nên cách làm có khác CPH trực tiếp công ty.

Bên cạnh đó, CĐ còn tham gia với công ty để xây dựng các phương án sử dụng lao động. Kế hoạch bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV và đặc biệt là phương án chia quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng cho NLĐ.

Từ sự tham gia và chuẩn bị chu đáo nên công ty rất thuận lợi trong việc công khai phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn và các phương án của công ty. Nhiệm vụ của CĐ lúc này là vận động CBCNV mua hết số cổ phần ưu đãi được mua của mình vì đây là quyền lợi thiết thực dành cho NLĐ. CĐ cũng tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện các phương án sử dụng lao động và phương án chia quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng. Đồng thời, liên tục tuyên truyền để ổn định tư tưởng NLĐ toàn công ty yên tâm lao động sản xuất giai đoạn trước, trong và sau CPH doanh nghiệp.

Xin cảm ơn ông!

Văn Vĩnh (thực hiện)