Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN

 CSVNO – Ngày 7/11, Công đoàn Cao su VN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018; đồng thời thông qua tổng hợp các ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn CSVN, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành và 2 đồng chí vào Ban Thường vụ (khóa VII nhiệm kỳ 2013-2018). Theo đó, với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông Trương Minh Trung – UV Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phó TGĐ VRG và ông Vương Đức Thông – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Công đoàn CSVN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Cũng với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Phi Long – Phó Tổng Biên tập Tạp chí CSVN, ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ông Trần Văn Tiến – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông và bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tổ chức Công đoàn CSVN được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Công đoàn CSVN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Chủ tịch Công đoàn Cao su VN tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí vào Ban Chấp hành và 2 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa VII nhiệm kỳ 2013-2018
Chủ tịch Công đoàn Cao su VN tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí vào Ban Chấp hành và 2 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa VII nhiệm kỳ 2013-2018

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã thông qua các ý kiến góp ý cho Văn kiện Đại hội VIII Công đoàn CSVN, nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ câu chữ, đề mục đến từng nội dung cụ thể… Đặc biệt, các đại biểu đã thống nhất bổ sung 2 nội dung vào nghị quyết sẽ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là:

Triển khai xây dựng từ 2 đến 3 làng công nhân cao su tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có các doanh nghiệp cao su trực thuộc VRG đứng chân; tôn tạo, nâng cấp khu di tích tượng đài Phú Riềng Đỏ, và dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su.

Ban lãnh đạo Công đoàn Cao su VN trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho bà Huỳnh Thị Hảo
Ban lãnh đạo Công đoàn Cao su VN trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho bà Huỳnh Thị Hảo

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn CSVN đã trao sổ hưu cho bà Huỳnh Thị Hảo – Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nữ công Công đoàn CSVN sau 39 năm công tác, trong đó có 27 năm gắn bó với ngành cao su.

Ng. Cường