Đoàn Thanh niên Cao su Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

CSVNO – Từ ngày 22/10 – 31/10, gần 150 đoàn viên thanh niên của ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng đã phối hợp hỗ trợ khắc phục thiệt hại, giúp dựng cây sau bão số 10 tại hai Nông trường Cao su Truông Bát và Thanh niên.
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay dựng cây cao su sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay dựng cây cao su sau bão số 10

Với hơn 300 ngày công, ĐTN 2 đơn vị đã giúp 2 nông trường dựng hơn 900 cây cao su KTCB và nhiều ngôi nhà bị tốc mái, bị ảnh hưởng sau bão số 10.

ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay dựng cây cao su sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay dựng cây cao su sau bão số 10

Đ/c Hồ Hải Đăng – Bí thư ĐTN Cao su Hà Tĩnh, cho biết: “ĐTN Nông trường Cao su Truông Bát và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng đã kết nghĩa được hơn 7 năm. Suốt 7 năm qua, ĐTN 2 đơn vị đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, như các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Sau cơn bão số 10, vườn cây cao su, nhà ở của công nhân thuộc Công ty Cao su Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt công tác khắc phục sau bão thiếu lao động và hết sức khó khăn. ĐTN của 2 đơn vị đã thống nhất và chi viện nhân lực kịp thời giúp đỡ công ty”.

ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay dựng cây cao su sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay sửa chữa nhiều căn nhà thiệt hại sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay sửa chữa nhiều căn nhà thiệt hại sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay sửa chữa nhiều căn nhà thiệt hại sau bão số 10

Kết thúc chiến dịch, 2 đơn vị đã có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa như giao lưu bóng chuyền, tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu giữa hai đơn vị. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa của ĐTN, giúp cho công ty khắc phục kịp thời hậu quả sau bão, làm tăng thêm mối tình đoàn kết giữa thanh niên của 2 đơn vị.

ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng chung tay sửa chữa nhiều căn nhà thiệt hại sau bão số 10
ĐTN Cao su Hà Tĩnh và ĐTN Tiểu đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng giao lưu bóng chuyền

Tuệ Linh