Cao su Phú Riềng chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền chủ trương cổ phần hóa

CSVN – Với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ Tập đoàn, Cao su Phú Riềng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của CB.CNVC-LĐ.
TGĐ Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú trình bày tham luận tại Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2017 thông qua phương án CPH Công ty mẹ - Tập đoàn. Ảnh: Minh Thông
TGĐ Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú trình bày tham luận tại Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2017 thông qua phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn. Ảnh: Minh Thông
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú, cho biết: “Công tác tuyên truyền thực hiện chính sách CPH đối với người lao động (NLĐ) là khâu quan trọng trong tiến trình thực hiện CPH. Nắm vững chính sách CPH, giúp NLĐ bảo vệ được lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình, đồng thời có thể tham gia một cách chủ động, tích cực vào quá trình xây dựng phương án CPH, đảm bảo  lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp (DN) và NLĐ. Công tác tuyên truyền đã giúp NLĐ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty”.

Hiểu được vai trò, tầm quan trọng, ngay từ những ngày đầu có chủ trương CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, Cao su Phú Riềng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CPH. Ban chỉ đạo CPH thuộc công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về CPH tới NLĐ với những mục tiêu trọng tâm: Giúp NLĐ hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật, quyền, lợi ích khi CPH DN. Công khai, minh bạch các thông tin, chế độ chính sách để CNLĐ biết, kiểm tra, đối chiếu. Tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ thực hiện quyền theo luật định, tham gia đóng góp xây dựng phương án CPH.

Để đạt được những mục tiêu trên, từ đầu năm 2016 đến tháng 8/2017, công ty đã triển khai những công việc cụ thể: Tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách CPH  với giảng viên là các chuyên gia của Bộ LĐTBXH, Ban LĐTL Tập đoàn và Công đoàn ngành. Những người được tập huấn sẽ là báo cáo viên, tuyên truyền viên tới tất cả NLĐ.

Song song đó, Ban chỉ đạo CPH công ty soạn thảo     tài liệu tuyên truyền trên cơ sở các văn bản pháp luật và hướng dẫn của Tập đoàn, được trình bày với ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ liên hệ thực tiễn. Lập phương án lao động, tổng hợp danh sách quá trình công tác, đóng BHXH với đầy đủ thông tin để các báo cáo viên tuyên truyền trực tiếp tới NLĐ và niêm yết tài liệu ở bảng tin các tổ sản xuất. Ghi nhận ý kiến NLĐ và giải thích thông qua các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết từ cấp tổ đến công ty của cả chuyên môn và các đoàn thể chính trị.

Quyền lợi của NLĐ là trọng tâm

Sau khi Tập đoàn chốt ngày xác định, công bố giá trị DN và thẩm định xong phương án lao động, việc mua cổ phần ưu đãi của NLĐ, Cao su Phú Riềng tiếp tục tổ chức một đợt tuyên truyền sâu rộng tới các tổ sản xuất nhằm công khai lấy ý kiến NLĐ về chính sách, phương án CPH, dự thảo phương án chia quỹ khen thưởng, phúc lợi.

“Toàn công ty tổ chức họp, chia thành 68 cụm, mỗi cụm tập trung CN của 2 – 4 tổ sản xuất, với số lượng tham gia là  5.176 người (đạt  tỷ lệ 98,6%). Sau khi tổ chức họp công khai, chúng tôi niêm yết toàn bộ tài liệu tại bảng tin các nhà tổ để NLĐ xem chi tiết, bao gồm tài liệu hướng dẫn, danh sách NLĐ mua cổ phần ưu dãi, danh sách lao động dôi dư, danh sách chia quỹ khen thưởng, phúc lợi”, TGĐ Cao su Phú Riềng, chia sẻ.

Qua hội nghị tại các cụm, ý kiến, kiến nghị của NLĐ ở Cao su Phú Riềng chủ yếu liên quan các chế độ, chính sách khi CPH, đã được các báo cáo viên giải thích thỏa đáng. Một số ý kiến, kiến nghị gửi về công ty, đã được ban lãnh đạo xem xét và trả lời bằng văn bản gửi xuống các đơn vị để triển khai trực tiếp tới NLĐ. NLĐ hoàn toàn thống nhất với dự thảo phương án CPH, phương   án chia quỹ khen thưởng phúc lợi và các nội dung khác được công khai.

Tại Hội nghị Người lao động bất thường của VRG để thông qua phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, vào ngày 25/9, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của Cao su Phú Riềng trong công tác CPH. “Cao su Phú Riềng đã quyết liệt thực hiện tốt công tác CPH, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho NLĐ. Phát huy những thuận lợi và kết quả đạt được, công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và nhiệm vụ còn lại sau CPH”, TGĐ VRG chỉ đạo.

Tuệ Linh