Cân đối hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động

CSVN – Quá trình thực hiện cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tập đoàn đến nay chỉ là bước khởi đầu của mô hình quản lý sản xuất theo cơ chế mới với những yêu cầu phát triển cao hơn, bền vững hơn, đòi hỏi mỗi CB.CNVC-LĐ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, hiến kế để hoạt động SXKD ngày càng hiệu quả hơn.
Ông Phan Mạnh Hùng trao thưởng cho NLĐ. Ảnh: P.T
Ông Phan Mạnh Hùng trao thưởng cho NLĐ. Ảnh: P.T
2 nhân tố quan trọng: Tổ chức sản xuất và đời sống

Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Cao su VN đã phát biểu như trên tại Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) bất thường năm 2017, thông qua phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, vào ngày 25/9.

Ông Hùng cho rằng, khi doanh nghiệp (DN) chuyển đổi mô hình hoạt động theo công ty cổ phần thì đối với tổ chức CĐ không chỉ dừng lại ở việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ mà còn phải biết cân đối hài hòa lợi ích giữa NLĐ và DN.

“Để làm được điều này, tổ chức CĐ các cấp phải thực sự đi sâu, chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia cùng DN trên tất cả các lĩnh vực: Tìm kiếm và đảm bảo việc làm; tham gia quản lý DN; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy sự phát triển của DN trong đó có lợi ích của NLĐ, nhằm giải quyết hài hòa 2 yếu tố “tổ chức sản xuất và tổ chức đời sống cho NLĐ”. Tôi cho rằng, đó là 2 nhân tố vô cùng quan trọng trong công tác quản trị và nâng cao hiệu quả SXKD của DN cổ phần”, ông Hùng nhấn mạnh.

Phổ biến chủ trương CPH đến từng tổ CĐ

Thực hiện kế hoạch  CPH  Công ty mẹ – Tập đoàn, hơn 1 năm qua, tổ chức CĐ đã tham gia sâu sát cùng DN. Với trách nhiệm của mình, CĐ Cao su VN đã ban hành nhiều văn bản, công văn liên tịch, nội dung về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong quá trình thực hiện CPH DN.

Trên cơ sở đó, CĐ 20 công ty TNHH MTV và 4 đơn vị sự nghiệp, thành viên VRG tham gia CPH, đã chủ động tích cực tham gia cùng chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương CPH của nhà nước và tích cực phối hợp với ban tổng giám đốc, thủ trưởng đơn vị, tiến hành tuyên truyền, phổ biến phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn đến tận NLĐ.

Đồng thời, các cấp CĐ chủ động tham gia rà soát và cập nhật lại danh sách lao động có mặt tại thời điểm 1/1/2016 và thời điểm 31/8/2017 – thời điểm xác định giá trị DN. Ngoài ra, tham gia rà soát và tính toán lại toàn bộ thời gian tham gia BHXH của NLĐ để làm căn cứ tính chế độ dôi dư; tính toán chế độ cho NLĐ dôi dư theo đúng quy định của pháp luật; phổ biến chính sách mua cổ phần ưu đãi; danh sách lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng…

Các nội dung nêu trên đã được triển khai sâu rộng đến cấp tổ sản xuất, tổ CĐ, do đó hầu hết CB.CNVC-LĐ đều nắm chắc và hiểu rõ chủ trương chính sách CPH cũng như các chế độ, chính sách đối với NLĐ khi Công ty mẹ – Tập đoàn CPH, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn thể NLĐ.

Anh Thư