Tháng Mười 1, 2017

Nhớ nông trường

Chia tay nhé, tôi về trên công tác Vẫn nhớ về kỷ niệm với nông trường Trong ngực mình nghe trái tim thầm nhắc Năm năm rồi tóc đã nhuộm thêm sương Nhớ, nhớ lắm

Nhớ nông trường

Chia tay nhé, tôi về trên công tác Vẫn nhớ về kỷ niệm với nông trường Trong ngực mình nghe trái tim thầm nhắc Năm

Nhớ nông trường

Chia tay nhé, tôi về trên công tác Vẫn nhớ về kỷ niệm với nông trường Trong ngực mình nghe