Người lao động mong muốn gì?

CSVN – Tạp chí CSVN tiếp tục ghi nhận ý kiến của NLĐ gửi gắm vào Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó NLĐ mong muốn CĐ ngành quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho CBCNV công tác tại Lào, Campuchia, tăng cường hoạt động VHVN – TDTT…
Anh 1
Anh Lê Giang
Lê Giang – Công ty CPCS Việt Lào: Tham mưu tăng chế độ cho NLĐ công tác xa nhà

Những CBCNVC – LĐ công tác tại Lào và Campuchia có nhiều thiệt thòi hơn so với công tác tại Việt Nam. Các điều kiện sinh hoạt đều thiếu thốn và khó khăn hơn ở quê nhà. Tôi mong muốn trong Đại hội CĐ CSVN sắp tới, Ban chấp hành CĐ sẽ tham mưu với lãnh đạo VRG xem xét tăng lương và chế độ trợ cấp cho CB.CNVC – LĐ công tác tại Lào, Campuchia, quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của anh chị em công tác xa nhà.

Đặng Thế Hòa – Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru: Tổ chức nhiều hơn hoạt động VHVN-TDTT giữa các đơn vị
Ảnh 2
Anh Đặng Thế Hòa

Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐ CSVN đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ tới, CĐ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn nữa đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ, có nhiều hoạt động hướng về NLĐ. Đặc biệt là tổ chức nhiều hơn các phong trào VHVN – TDTT giữa các đơn vị, các cụm – khối thi đua để tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị, bên cạnh duy trì các hoạt động truyền thống của ngành cao su.

Trần Hoài Khải – Chủ tịch CĐ Công ty CP Cao su Đồng Nai – Kratie: Nâng cao đời sống cho NLĐ làm việc ở nước ngoài
Anh Trần Hoài Khải
Anh Trần Hoài Khải

Trong nhiệm kỳ tới, CĐ ngành ngoài việc tiếp tục phát huy và duy  trì những gì đã làm được trong nhiệm kỳ qua, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ đang tham gia các dự án trồng cao su tại nước ngoài của Tập đoàn như xây dựng các chương trình, đề án để chăm lo hơn nữa cho đội  ngũ CNVC-LĐ đang công tác ở Lào và Campuchia. Cụ thể: quan tâm hơn đến chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, chế độ chính sách cho NLĐ. Xây dựng các thiết chế văn hóa, cải thiện điều kiện làm việc và tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ ở nước ngoài. Từ đó giúp cho họ yên tâm công tác, thực sự tin yêu tổ chức CĐ, gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị và cho ngành cao su.

Nguyễn Ngọc Mùi – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận: Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối thoại trực tiếp ngoài lô
Anh Nguyễn Ngọc Mùi
Anh Nguyễn Ngọc Mùi

Trong nhiệm kỳ qua  CĐ  ngành đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, là nơi đại diện cho tiếng nói của CNVC-LĐ, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, giúp cho NLĐ yên tâm công tác, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong công tác chăm lo đời sống NLĐ, bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, trên nhiều đối tượng NLĐ ở khắp tất cả các vùng miền có cây cao su của Tập đoàn đứng chân. Đó thực sự là những nỗ lực rất lớn trong tình hình khó khăn của nhiệm kỳ qua. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, BCH CĐ Cao su VN tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối thoại trực tiếp ngoài lô cao su với NLĐ, để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp các thắc mắc về chế độ chính sách mới ban hành.

 Ngọc Cẩm – Quỳnh Mai (ghi)