Mừng ngày độc lập

2.9

Sắc cờ trong nắng thu tươi

Sắc tươi như vạn mắt cười hân hoan

Áo ai đẹp sắc thu vàng

Vẫn như có Bác hoa càng ngát hương

Tuyên ngôn Bác đọc hào hùng

Việt Nam độc lập – lắng hồn núi sông

Dải đất bên sóng nắng nồng

Bao nhiêu dâu bể, máu hồng hy sinh

Tô đẹp sắc cờ lung linh

Tiên – Rồng đất nước nâng mình bay lên

Nắng thu ngọt sắc mọi miền

Việt Nam hai chữ cất lên tự hào

Trên tay hoa nắng ngọt ngào

Mà lòng bổi hổi dạt dào quốc ca.

Bùi Vũ Liêm