Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

CSVN – Đây là một trong những chỉ đạo của đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần 9 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020 về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, vào ngày 9/8.
Ảnh: Vũ Phong
Ảnh: Vũ Phong

VRG triển khai công tác năm 2017 trong điều kiện ngành cao su tiếp tục gặp khó khăn, song Đảng ủy Tập đoàn đã nỗ lực, kiên trì, chủ động, linh hoạt và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để vượt qua khó khăn, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sát tình hình thực tế, ổn định việc làm và đời sống cho NLĐ. Xây dựng giải pháp suất đầu tư, tiết giảm chi phí để đảm bảo có lợi nhuận, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, tuyên giáo và dân vận được triển khai thực hiện tốt. Đồng thời lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong đơn vị theo quy định. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất và đồng bào dân tộc…

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG chỉ đạo: “Trong 6 tháng cuối năm, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình và quy định về công tác cán bộ. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đây là công tác rất quan trọng của tổ chức Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh, thành. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu để lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt kết quả tốt nhất nhiệm vụ năm 2017”.

Lâm Khanh