VRG đặt mục tiêu tăng trưởng 18%/năm giai đoạn 2016-2020

CSVN – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 303/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 5 năm (2016-2020) của VRG.
Diện tích cao su VRG đến năm 2020 khoảng 400.000ha. Ảnh: Nguyễn Cường
Diện tích cao su VRG đến năm 2020 khoảng 400.000ha. Ảnh: Nguyễn Cường
Duy trì tổng diện tích cao su đến năm 2020 khoảng 400.000 ha

Theo đó, kế hoạch 2016 – 2020, VRG đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt bình quân 20%. Lợi nhuận toàn VRG trên vốn điều lệ bình quân 17%/năm.

Duy trì tổng diện tích cao su đến năm 2020 khoảng 400.000 ha, trong đó trong nước khoảng 285.000 ha, nước ngoài 115.000 ha. Sản lượng cao su gia tăng bình quân 15%/năm, đến năm 2020 khoảng 414.000 tấn. Đồng thời, tăng cường công tác thu mua mủ cao su tiểu điền, từ 60.000 tấn hiện nay lên 105.000 tấn vào năm 2020; sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 520.000 tấn năm 2020.

Phát triển vị thế là một Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn

Thông báo 303/TB-VPCP nêu rõ: Phó Thủ tướng cơ bản đồng ý với báo cáo của VRG về kế hoạch SXKD 5 năm (2016 – 2020). Trong bối cảnh đang thực hiện Đề án tái cơ cấu VRG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 5/1/2013 và thực hiện việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn với 20 công ty TNHH MTV và 4 đơn vị sự nghiệp theo văn bản số 2296/TTg-ĐMDN ngày 16/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp của VRG, theo đó tiến độ dự kiến hoàn thành là quý II/2017 và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong quý III/2017.Do vậy, kế hoạch 2016 – 2020 được xây dựng theo mô hình công ty TNHH MTV trong năm 2016 và từ 2017 – 2020 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng cũng nhất trí với quan điểm chiến lược kinh doanh của VRG, trong đó, cần duy trì và phát triển vị thế là một VRG kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn. Đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp để nâng cao hiệu quả; đẩy mạnh và tăng cường hàm lượng khoa học – kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm.

Tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu thông qua cổ phần hóa

Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong VRG thông qua cổ phần hóa để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn để phát triển VRG. Chủ động hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề để nâng cao thương hiệu và mở rộng thị trường.

Thực hiện tốt vai trò trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của VN, bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động, nhất là đồng bào dân tộc. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của VRG.

Về giải pháp để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu VRG cần tăng cường các giải pháp kỹ thuật, trong đó chú trọng đến trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su. Đa dạng hóa hoạt động SXKD, áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ mới với mục tiêu tăng năng suất lao động.

Mặt khác, dự báo tốt thị trường để linh hoạt điều chỉnh các chủng loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và có giá trị gia tăng cao để tăng doanh thu và hiệu quả. Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với quy định nguồn vốn tự có của Tập đoàn và nguồn vốn tích lũy hàng năm. Mở rộng quan hệ với các định chế tài chính trong và ngoài nước để huy động nguồn cho các dự án thông qua nhiều hình thức như vay hợp vốn, phát hành trái phiếu…. Thực hiện tốt công tác đào tạo cho lao động trực tiếp, tăng cường đội ngũ quản lý kỹ thuật cấp công ty và nông trường để xây dựng chương trình nâng cấp vườn cây trong thời gian sớm nhất.

T.S (Theo chinhphu.vn)