Tổng doanh thu Cao su Bình Long 6 tháng đạt gần 450 tỷ đồng

CSVNO – 6 đầu năm, tổng doanh thu Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đạt gần 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 133 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 41 tỷ đồng, tiền lương bình quân  5,1 triệu đồng/người/tháng.
Trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục (2012-2016).
Trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục (2012-2016).

Ngày 26/7, công ty tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 20/ 7, sản lượng khai thác toàn công ty đạt trên 6.626 tấn mủ, đạt 38,98% kế hoạch (KH) cả năm (bằng 106% so với cùng kỳ năm 2016), sản lượng chế biến đạt trên 7.703 tấn mủ các loại, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tổng sản phẩm tiêu thụ 8.678,7 tấn mủ, đạt 42,36% so với KH cả năm (trong đó xuất khẩu 3.843,72 tấn), giá bán bình quân 47,18 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu đạt gần 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 133 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 41 tỷ đồng, đạt 70,29% kế hoạch cả năm. Tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 5,161 triệu đồng/người/tháng.

 Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.
Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 4, 5 khoá XII của Đảng và chuyên đề năm 2017 – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

6 tháng cuối năm, công ty phấn đấu khai thác 9.875 tấn mủ để hoàn thành kế hoạch khai thác 16.500 tấn năm 2017, phấn đấu vượt khoảng 700 tấn. Các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ, giá bán, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương và thu nhập bình quân người lao động đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy công ty đã tổ chức trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 1 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012-2016) và giấy khen của Đảng ủy công ty cho các chi, Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

                                                                                                                   Ngọc Nguyên