Anh Hồ Hải Đăng tái đắc cử Bí thư Đoàn Cao su Hà Tĩnh.

CSVNO – Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh đã diễn ra trong 2 ngày 13-14/7, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 19 người, bầu trực tiếp Bí thư Đoàn TN công ty là anh Hồ Hải Đăng – nguyên Bí thư Đoàn TN công ty nhiệm kỳ trước với tỷ  lệ phiếu 100%.
BCH ĐTN Công ty nhận bức trướng của Đảng bộ Công ty trao tặng
BCH ĐTN Công ty nhận bức trướng của Đảng bộ Công ty trao tặng

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên công ty tiếp tục có bước phát triển, gặt hái kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường, có chuyển biến tích cực; phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thi đua lao động, sản xuất kinh doanh; tích cực hành động vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới; đồng hành với các đơn vị vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty và tỉnh nhà.

BCH nhiệm kỳ mới chụp hình kỷ niệm với khách mời và các đại biểu dự Đại hội
BCH nhiệm kỳ mới chụp hình kỷ niệm với khách mời và các đại biểu dự Đại hội

Thông qua các phong trào hành động cách mạng xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, gương cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực; chất lượng cơ sở Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên từng bước được tăng cường, vai trò của tổ chức Đoàn trong Công ty tiếp tục được khẳng định.

Đoàn thanh niên Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn ghi nhận, tặng Bằng khen. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn Công ty thêm nỗ lực, quyết tâm bước vào nhiệm kỳ 2017 – 2022 với niềm tin thắng lợi và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp.

Văn nghệ chào mừng Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với Khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công ty Cao su Hà Tĩnh xung kích – năng động – sáng tạo – hội nhập và phát triển”, Đại hội xác định nhiệm vụ của Đoàn TN công ty trong khoá V, nhiệm kỳ 2017-2022 là: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên Công ty  giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tri thức, sức khỏe, khát vọng khởi nghiệp, tập trung phát triển kinh tế, xung kích, sáng tạo trong lao động, sản xuất; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, kiến thức hội nhập, tiên phong trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên, đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới,tham gia xây dựng Đảng và công ty ngày càng vững mạnh.

Minh Thông