Cao su Dầu Tiếng: 6 tháng, lợi nhuận 375 tỷ đồng

CSVNO – Đây là thông tin được báo cáo tại buổi làm việc của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận với Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, vào ngày 30/6.
Ông Trần Ngọc Thuận –  Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

Tính đến 30/6, Cao su Dầu Tiếng ước khai thác được 9.582 tấn/25.000 tấn mủ cao su, đạt hơn 38% kế hoạch (KH) (tăng hơn 9% so năm 2016); thu mua mủ cao su tiểu điền 6.018 tấn/12.500 tấn, đạt 48% KH; chế biến 16.513 tấn/37.500 tấn , đạt 44% KH; tiêu thụ 16.436 tấn/37.500 tấn, đạt 43% KH; trồng mới tái canh hơn 588 ha/1.107 ha, đạt 53% KH và dự kiến đến 15/7/2017 sẽ hoàn thành.

6 tháng đầu năm, công ty đạt tổng doanh thu 982 tỷ đồng (trong đó doanh thu cao su 779 tỷ đồng), đạt hơn 54% KH; lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 97 tỷ đồng; tiền lương bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng.

TGĐ Cao su Dầu Tiếng Lê Thanh Hưng báo cáo tại buổi làm việc
TGĐ Cao su Dầu Tiếng Lê Thanh Hưng báo cáo tại buổi làm việc

“Hoạt động SXKD của công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017 VRG giao. Thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNVC-LĐ, đoàn kết cùng địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, góp phần xây dựng nông thôn mới”, ông Hưng cho biết.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG đánh giá cao những kết quả mà ban lãnh đạo và tập thể CB.CNVC-LĐ công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Các chỉ tiêu về SXKD đạt và vượt so với kế hoạch; đời sống, tư tưởng công nhân lao động ổn định, các chế độ chính sách, tiền lương được trả đúng, đủ, kịp thời.

Công ty đã quan hệ tốt với địa phương, cùng địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nội bộ đoàn kết, các tổ chức Đảng, đoàn thể – hội phát triển tốt, cùng với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Các dự án mới trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty được triển khai hiệu quả.

Trồng tái canh tại Nông trường Thanh An
Trồng tái canh tại Nông trường Thanh An. Ảnh: Phan Thắng

Ông Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Khai thác sản lượng vượt kế hoạch từ 10% trở lên; tăng cường thu mua mủ cao su tiểu điền cho đủ công suất nhà máy, giải quyết lao động, tiền lương, giảm khấu hao nhà máy, thu mua vượt kế hoạch 12.500 tấn.

Ngoài ra, công ty thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm giảm giá thành sản phẩm, tranh thủ giá bán cao nhất, đảm bảo lợi nhuận trên tấn mủ cao su từ 7 triệu đồng/tấn. Công tác trồng tái canh phải đúng kế hoạch và dứt điểm trong tháng 7/2017, tỷ lệ cây sống định hình đến cuối năm đạt 100%. Đối với công tác chế biến sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó.

Bên cạnh đó, công ty quan tâm đến công tác đào tạo, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển công ty. Đồng thời, xây dựng lộ trình tinh giảm bộ máy quản lý gián tiếp hiện nay 13%, giảm còn dưới 10%; thực hiện tái cấu trúc, xây dựng chiến lược phát triển công ty và quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2017 – 2020 và 2020 – 2025…

Tin, ảnh: Văn Hải – Việt Quang