Tháng Sáu 27, 2017

Chị hàng thịt, luật pháp và lòng tốt

CSVN – Câu chuyện bà bán thịt ở Hải Phòng vì bức xúc trước hành vi bán phá giá nên hắt dầu nhớt vào người và hàng của đồng nghiệp vừa gây xôn xao dư

Cao su Phiêng Tìn

Rừng cao su Phiêng Tìn em đấy Anh thấy không dòng nhựa trắng chảy rồi Lòng em vẫn bồi hồi ngày mở cạo Mủ trắng trong như dòng sữa mẹ ngọt ngào Là bao công

Cao su Phiêng Tìn

Rừng cao su Phiêng Tìn em đấy Anh thấy không dòng nhựa trắng chảy rồi Lòng em vẫn bồi hồi ngày mở cạo Mủ trắng

Cao su Phiêng Tìn

Rừng cao su Phiêng Tìn em đấy Anh thấy không dòng nhựa trắng chảy rồi Lòng em vẫn bồi hồi