Cao su Mang Yang thực hiện thành công 12 công trình thanh niên

CSVN – Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động sản xuất, trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn trong Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã đăng ký đảm nhận 45 công trình, phần việc thanh niên trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, ĐTN công ty đã đăng ký  thực hiện 12 công trình thanh niên (CTTN), trong đó có 5 công trình cấp huyện và 7 công trình cấp cơ sở.
ĐTN công ty ra quân trong Tháng Thanh niên
ĐTN công ty ra quân trong Tháng Thanh niên

Tiêu biểu trong 12 công trình được lãnh đạo các cấp đánh giá cao như: Công trình cấp huyện “Hàng rào chống thú” của Đoàn cơ sở NT Hòa Bình, “Chăm sóc cây tràm lấy gỗ” của Đoàn cơ sở NT Bờ Ngoong, “Chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản” của Chi đoàn NT Tân Lập, “Khai thác vườn tầm vông lấy sào phơi mủ” của Chi đoàn Xí nghiệp chế biến mủ K’Dang, “Vườn rau thanh niên” của Chi đoàn Công ty ĐTPT Hoàng Anh – Mang Yang K… Những công trình này đã làm lợi cho công ty trên 655 triệu đồng trong nhiệm kỳ qua.

100% cơ sở Đoàn trong công ty có công trình, phần việc thanh niên để gây quỹ hoạt động cho Đoàn. Bình quân mỗi cơ sở Đoàn tiết kiệm được khoảng 36 triệu đồng/năm. Thông qua các hoạt động này, các phong trào tại cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu, xung kích, sáng tạo trong lao động, học tập của ĐVTN, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Điểm nổi bật khác của ĐTN Cao su Mang Yang trong thời gian qua là phối hợp với Huyện đoàn Đăk Đoa triển khai thực hiện đề án “Xây dựng 50 chi đoàn thôn (làng) vững mạnh, gắn với việc giữ gìn an ninh nông thôn giai đoạn 2010 – 2015”. Theo đề án này, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 ĐTN phối hợp với Huyện đoàn xây dựng 50 chi đoàn cho địa phương.

Với việc thực hiện thành công đề án, ĐTN công ty đã được báo cáo điển hình tại Đại hội doanh nhân trẻ VRG lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2016 và Liên hoan thanh niên tiên tiến lần XIII, diễn ra tại Quảng Nam vào 5/2013 với chủ đề “Vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng chi đoàn thôn làng vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh nông thôn tại đơn vị”.

Văn Vĩnh