Đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống NLĐ

CSVN – Nhiệm kỳ (NK) 2012 – 2017, hoạt động công đoàn (CĐ) và phong trào CNVC-LĐ tại CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp tích cực trong việc chăm lo đời sống NLĐ, xây dựng và phát triển doanh nghiệp (DN).

>> Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn giỏi và tâm huyết

Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng (bên phải) trao Cờ đơn vị xuất sắc năm 2015 của Tổng LĐLĐ VN cho CĐ Cao su Dầu Tiếng
Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng (bên phải) trao Cờ đơn vị xuất sắc năm 2015 của Tổng LĐLĐ VN cho CĐ Cao su Dầu Tiếng
50% hộ CN có mức sống khá

Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết NK 2012 – 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ là cộng đồng trách nhiệm cùng DN, tổ chức chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ. Tiền lương được thanh toán đầy đủ, kịp thời, bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương CĐ công ty còn thống nhất với doanh nghiệp giải quyết tiền ăn giữa ca cho CNVC-LĐ. Trong 5 năm, công ty đã giải quyết tiền ăn giữa ca là 221 tỷ đồng; về tiền thưởng, bình quân mỗi công nhân (CN) được thưởng gần 9 triệu đồng/năm.

Cùng với tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách khác được quan tâm giải quyết tốt. Trong 5 năm, công ty đã chi 13,5 tỷ đồng để giải quyết chế độ, chính sách lao động nữ, thực hiện nâng bậc lương cho 8.677 lượt người; trang cấp bảo hộ lao động hơn 50 tỷ đồng; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại 176 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch hàng năm…

Hiện nay, toàn công ty có 3.468 hộ CN có mức sống khá, chiếm tỷ lệ hơn 49%, 3.566 hộ CN mức sống trung bình, chiếm tỷ lệ gần 51%, không có hộ nghèo. Bên cạnh việc chăm lo đời sống CNLĐ, CĐ công ty còn duy trì và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ. Trong đó, phong trào thi đua lao động giỏi, ngay từ đầu năm 100% các tập thể và cá nhân đều đăng ký thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

“Qua phong trào thi đua, 5 năm qua, có 36.669 lượt cán bộ, CN đạt danh hiệu lao động giỏi, 1.315 lượt người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, 25.473 lượt CN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng. CĐ công ty đã chi trên 4,8 tỷ đồng để khen thưởng cho 342 tập thể và 18.700 lượt CN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý III và phong trào thi đua nước rút cuối năm”, ông Kim thông tin.

 Được tặng Huân chương Lao động hạng  Nhất

Theo ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ công ty, tính đến cuối năm 2016, CĐ công ty có 23 công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong 5 năm qua, các CĐCS đã kết nạp 3.406 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), hiện nay trong hệ thống CĐ công ty có 240 tổ CĐ, 3 CĐ bộ phận và 23 CĐCS, với 8.417 ĐVCĐ, chiếm tỷ lệ trên 98% trên tổng số CNVCLĐ (đến tháng 3/2017 giảm 3 CĐCS do sáp nhập).

“Trong quá trình hoạt động, đội ngũ cán bộ CĐ đã từng bước được kiện toàn bằng những cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ và có uy tín với CNVCLĐ. 5 năm qua CĐ công ty và các cơ sở đã tổ chức tập huấn cho 2.941 lượt cán bộ CĐ về nội dung, phương pháp hoạt động CĐ trong giai đoạn mới. Hiện nay, toàn công ty có 529 cán bộ CĐ từ cấp tổ trưởng trở lên, trong đó 247 cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỉ lệ trên 46%”, ông Linh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao học bổng “Khuyến tài khuyến học” cho các em học sinh tại lễ trao thưởng năm 2015
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao học bổng “Khuyến tài khuyến học” cho các em học sinh tại lễ trao thưởng năm 2015

Có thể khẳng định trong NK qua, tổ chức CĐ trong toàn công ty đã hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, chấm điểm, phân loại hàng năm, CĐ công ty có 100% CĐCS, trên 89% Tổ CĐ luôn đạt danh hiệu vững mạnh. Các cơ sở đã bình chọn và ra quyết định công nhận trên 94% lực lượng ĐVCĐ đạt danh hiệu xuất sắc.

Đặc biệt, năm 2013, CĐ Cao su Dầu Tiếng vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và trong 4 năm (2012, 2014, 2015, 2016) được Tổng LĐLĐ VN tặng Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện. Trong nhiệm kỳ qua, có 2 cán bộ CĐ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 20 cán bộ CĐ được tặng Bằng khen của Bộ NN&PTNT; 6 cán bộ CĐ được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ VN và các danh hiệu khen thưởng cao quý khác.

 Năng động, sáng tạo, đồng hành cùng DN

Ông Lê Văn Kim, cho biết trên cơ sở mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của công ty, trong NK 2017 – 2022, các cấp CĐ trong toàn công ty tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tổ chức CĐ tham gia tích cực với chuyên môn trong công tác ổn định bộ máy, tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN trong quá trình tái cơ cấu phát triển. Tham gia đề xuất về công tác cán bộ, bố trí hợp lý lực lượng lao động, phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Ngoài ra, CĐ các cấp sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Bảo vệ tài sản, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn”…

Cùng với việc tham gia xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng các nội quy, quy chế… CĐ các cấp thực hiện đúng chức năng giám sát, kiểm tra việc duyệt giao kế hoạch, nghiệm thu thanh toán tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và chủ trương chung của công ty. Giám sát kiểm tra và đôn đốc chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt chính sách lao động nữ.

Đồng thời, CĐ công ty tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, ký  kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), phấn đấu TƯLĐTT của công ty đạt loại A theo tiêu chí của Tổng LĐLĐ VN.

Trong công tác tuyên truyền, CĐ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ chính trị của công ty, nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết CĐ cấp trên cho 100% đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, phối hợp chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề chuyên môn nghiệp vụ cho CNVCLĐ theo tinh thần Nghị quyết 4b của Tổng LĐLĐ VN. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp cán bộ CĐ xuất thân từ CN để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý.

Một số chỉ tiêu phấn đấu NK 2017 – 2022

  • Xây dựng từ 15 – 20 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”
  • Số hộ CN có mức sống khá từ 50% trở lên
  • Phát triển đoàn viên đạt tỷ lệ 100%/tổng số CNVC-LĐ
  • Hàng năm CĐ công ty đạt danh hiệu CĐ vững mạnh
  • Có từ 95% CĐCS trực thuộc đạt CĐCS vững mạnh
  • 85% Tổ CĐ vững mạnh, 90% ĐVCĐ xuất sắc
  • Hàng năm tỷ lệ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi trên 80%/tổng số lao động nữ.
  • Giới thiệu, xem xét kết nạp 300 ĐVCĐ ưu tú vào Đảng.

Bình Nguyên