Doanh thu khối doanh nghiệp trung ương tăng 25,7%

CSVNO –  Tại Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý II/2017 khu vực phía Nam, ngày 30/5, đ/c Trần Thanh Khê – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW thông tin, trong quý 2/2017, doanh thu các đơn vị trong khối tăng 25,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 21,15%; tổng nộp ngân sách tăng 20,92%…
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW chủ trì hội nghị
Đ/c Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW chủ trì hội nghị

Ngoài phản ánh về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trong quý II/2017, đại diện các đơn vị trong khối còn nêu không ít tâm tư của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

Nhìn chung trong quý II, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và đơn vị trong khối đều bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đại diện VRG tham dự Hội nghị, đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG cho biết, năm 2017, VRG  còn gặp nhiều khó khăn do giá mủ chưa ổn định, gây ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và thu nhập của NLĐ. Tuy nhiên, do nắm bắt chủ động về thị trường, giá bán, Đảng bộ VRG đã đề ra những giải pháp, kịch bản điều hành phù hợp kịp thời hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của VRG.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị
Đ/c Nguyễn Tiến Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Đến ngày 26/5, VRG thực hiện được các chỉ tiêu SXKD như sau: Sản lượng khai thác  50.362 tấn, đạt 20% kế hoạch (KH), sản lượng thu mua 17.333 tấn, đạt 33% KH; Sản lượng tiêu thụ 71.940 tấn, đạt 21% KH; giá bán bình quân 48 triệu đồng/tấn; Doanh thu cao su 3.446 tỷ đạt 28% KH; Doanh thu từ sản phẩm gỗ, công nghiệp, thủy điện là 2.680 tỷ đồng…

Đặc biệt, ông Đức nhấn mạnh khó khăn về tình hình lao động của VRG, trong những năm gần đây lao động tại các công ty miền Đông Nam bộ thiếu hụt do chuyển dịch sang các ngành nghề khác. Trước tình hình này, lãnh đạo VRG đã đưa ra nhiều phương án như cạo D4, nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập.

Chủ trì Hội nghị, đ/c Trần Thanh Khê đã giải đáp, biểu dương, chia sẻ và tiếp thu, ghi nhận những kết quả SXKD và vướng mắc của các đơn vị đang gặp phải.

Đại biểu các đơn vị báo cáo tại hội nghị
Đại diện các đơn vị báo cáo tại hội nghị

Trong thời gian tới, theo lộ trình 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tập trung tái cơ cấu, cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra, đồng thời triển khai quán triệt Chỉ thị 04 của Thủ tướng về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh CPH, thoái vốn đầu tư. Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng về ngân hàng, tài chính.

Đảng ủy Khối sẽ xây dựng và ban hành 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nâng cao quản lý các công ty nhà nước và Nghị quyết về công tác cán bộ; Triển khai học tập Nghị quyết TW5 trong tháng 6, có thông báo nhanh cho các đơn vị để phổ biến 3 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Đ/c Trần Thanh Khê cũng nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả vai trò của Kiểm soát viên, một tổ chức quan trọng trong DNNN…Mặt khác, các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CB CNVC LĐ trong thời gian tới.

Minh Tâm