Cần chính sách phù hợp để tái cơ cấu đạt hiệu quả cao nhất

 CSVNO – Đó là kiến nghị của BTV Đảng ủy VRG tại buổi làm việc với đoàn công tác khảo sát xây dựng Nghị quyết về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, do đ/c Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm Trưởng đoàn, ngày 29/5.
Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW kết luận buổi làm việc
Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc

Do đặc thù lĩnh vực nông nghiệp, VRG cùng những đơn vị thành viên đều là những doanh nghiệp quản lý diện tích đất đai lớn, trải dài trên nhiều địa bàn với các chính sách ưu đãi về đất đai, ngành nghề khác nhau; số lượng lao động lớn; tài sản nhiều chủng loại bao gồm cả vườn cây, tài sản vô hình, tài sản hữu hình, tài sản ở nước ngoài…

Mặc dù các cơ chế, chính sách về tái cơ cấu (TCC), cổ phần hóa (CPH) đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn chưa bao quát hết những tình huống đặc thù trong quá trình tổ chức sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, CPH theo đề án TCC Tập đoàn được Chính phủ phê duyệt vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong đó khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện CPH là giá sản phẩm mủ cao su thời gian qua xuống thấp và thiếu ổn định,làm ảnh hưởng hiệu quả đầu tư của các công ty cao su, một số các công ty cao su hiện đang đầu tư các dự án trồng cao su còn trong thời gian kiến thiết cơ bản, hoặc chỉ mới đưa vào khai thác chưa có nguồn thu lớn, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả đầu tư của Công ty mẹ trong ngắn hạn…

Đ/c Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy - TGĐ VRG trình bày các kiến nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG trình bày các kiến nghị

Tại buổi làm việc, đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG cho biết, những năm gần đây, do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân, giá bán mủ cao su giảm thấp ảnh hưởng đến kết quả SXKD và đời sống người lao động trong toàn Tập đoàn. Trước tình hỉnh đó, Đảng ủy, Hội đồng thành viên VRG đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa giải quyết tính cấp bách, vừa đáp ứng tính cơ bản, lâu dài để thực hiện có hiệu quả đề án TCC Tập đoàn…

Đ/c Trần Ngọc Thuận cũng kiến nghị: Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh, cơ chế phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn để việc thực hiện CPH, thoái vốn đạt hiệu quả. Theo luật Doanh nghiệp năm 2014, Tập đoàn phải thực hiện sắp xếp 19 công ty cao su (trong đó 2 công ty ở Lào, 10 công ty ở Campuchia, 7 công ty ở trong nước). Tuy nhiên hiện nay giá cao su ở mức thấp nếu thoái vốn thì hiệu quả không cao, vì thế Tập đoàn sẽ thực hiện thoái vốn các công ty này sau khi hoàn thành CPH Công ty mẹ…

Ngoài ra, để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất, ngoài cây cao su, được phát triển các cây trồng, vật nuôi khác phù hợp với sinh thái từng khu vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Kết luận buổi làm việc, đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, công tác an sinh xã hội của Đảng ủy VRG đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện TCC lĩnh vực nông nghiệp. Đ/c cũng lưu ý, trong quá trình TCC doanh nghiệp nhà nước vai trò của cấp ủy Đảng vô cùng quan trọng, Đảng ủy VRG tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện tiến độ CPH đạt hiệu quả; tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết TW 5, nâng cao vai trò tổ chức Đảng…

                                                                     Nguyễn LýẢnh:Vũ Phong.