Hy vọng

Ảnh: Thanh Bạch
Ảnh: Thanh Bạch

Từ ngày lập nghiệp đất Cam

Bảy năm ròng rã cơ hàn nắng mưa

Khai hoang, phóng nọc, cày bừa 

Bao nhiêu vất vả  sớm trưa núi rừng.

 

Nhưng lòng luôn vững niềm tin

Lạc quan lao động hòa mình hăng say

Mơ rằng một sớm mai này

Đi vào khai thác đổi thay cuộc đời.

 

Hôm nay thành quả có rồi

Khơi dòng nhựa mới sáng ngời niềm tin

Ánh hào quang buổi bình minh

Hữu nghị hợp tác thắm tình anh em.

 

Từ nay chuyển lạ thành quen

Thi đua lao động luyện rèn đôi tay

Mong cho dòng mủ đong đầy

Tương lai hy vọng nhà nhà an vui.

Nguyễn Quốc Tuấn