Vào mùa – quyết tâm

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Bình minh lấp ló chân trời
Đội nay mở cạo tiếng cười vang xa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Lễ vật xin có con gà đĩa xôi
Lòng thành thắp nén hương trời
Tâm can quy bái mở lời thiết tha
Gió lốc xin chớ tràn qua
Làm cây gãy đổ thật là tang thương
Bệnh hại xin chớ qua vườn
Lá xanh vẫy gió thơm hương ong rừng
Công nhân nay quyết một lòng
Tay nghề khá giỏi ta cùng thi đua
Nạn mất cắp phải chào thua
Trăm người như một, vào mùa – quyết tâm.

Lương Quang Hiến