Công đoàn CSVN hỗ trợ 50 triệu đồng xây sân bóng chuyền

CSVN – Vừa qua, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN đã đến thăm hỏi, động viên Đoàn viên, công nhân lao động và trao kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng sân bóng chuyền cho CĐCS NT Lai Uyên trực thuộc CĐ Công ty CPCS Phước Hòa.
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ CS VN (thứ 7 bên phải qua) trao kinh phí xây dựng sân bóng chuyền cho CĐ NT Lai Uyên.
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CS VN (thứ 7 bên phải qua) trao kinh phí xây dựng sân bóng chuyền cho CĐ NT Lai Uyên.

Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-CĐCS ngày 27/7/2015 của CĐ CSVN về xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa cơ sở trong VRG, CĐ cơ sở đã phối hợp cùng chuyên môn xây dựng 2 sân bóng chuyền tại Nhà đội 4 và đội 8 – NT Lai Uyên với tổng kinh phí 82 triệu đồng. Hiện tại đã đưa vào sử dụng sân bóng chuyền Đội 4, riêng sân bóng chuyền ở Đội 8 sẽ hoàn thành trong tháng 6/2017.

 Tin, ảnh: Ân Châu