VRG thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, lãng phí

CSVNO – Đây là đánh giá của ông Nguyễn Khắc Hợp – Vụ trưởng Vụ 5 Ban Nội chính Trung ương tại buổi làm việc với lãnh đạo VRG về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Tập đoàn, vào ngày 8/5.
Toàn cảnh buổi làm việc
Lãnh đạo VRG làm việc với đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Khắc Hợp đã đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo VRG trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Tập đoàn. Theo ông, Ban chỉ đạo, tổ thường trực cần tiến hành họp đánh giá mỗi năm hai lần để kịp thời cập nhật những chỉ đạo của Trung ương và triển khai nhanh chóng, hiệu quả đến các phòng, ban, các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra một số lĩnh vực nhạy cảm.

Theo báo cáo của Ban Thanh tra bảo vệ VRG, hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Tập đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và tại các đơn vị thành viên. Từ năm 2007 đến nay đã thực hiện kiểm tra, giám sát 816 cuộc. Ngoài ra, các cơ quan chuyên ngành thực hiện 112 cuộc kiểm tra, giám sát, đến nay chưa phát hiện được hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy Đảng từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên thường xuyên tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa cán bộ, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng các quy định về công tác cán bộ và thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác thi tuyển, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển…Hiện tại, trong Tập đoàn chưa phát hiện tiêu cực trong công tác cán bộ như: Chạy chỗ, chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy tội…

Đoàn công tác Ban Nội chính Trung Ương
Đoàn công tác Ban Nội chính Trungương

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG cho biết: “ Hiện nay, Tập đoàn có Ban Thanh tra bảo vệ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh tra công nhân, Thanh tra Công đoàn…đều thực hiện chung nhiệm vụ kiểm tra và giám sát các hoạt động của tất cả đơn vị thành viên Tập đoàn trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch, lao động tiền lương… Sắp tới, sẽ lồng ghép chương trình phòng chống tham nhũng vào tất cả các nội dung họp của lãnh đạo Tập đoàn dưới dạng báo cáo và chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, việc thanh kiểm tra nội bộ, đột xuất sẽ được tiến hành thường xuyên hơn nhằm phát hiện, ngăn ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị”.

Hiện tại, VRG đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực theo dõi công tác phòng chòng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thời gian tới, VRG sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng; thường xuyên nhắc nhở, kịp thời kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm; tăng cường thanh tra các lĩnh vực trọng điểm như: dự án đầu tư, suất đầu tư, quản lý đất đai… nhằm ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Tập đoàn.

Đào Phong