Tháng Năm 5, 2017

Nơi tình yêu bắt đầu

CSVN – Cơn mưa đầu mùa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, với những người làm cao su họ gọi đó là cơn mưa “bạc tỷ”, mưa đến sớm báo hiệu một mùa cạo mới

Nơi tình yêu bắt đầu

CSVN – Cơn mưa đầu mùa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, với những người làm cao su họ gọi đó là cơn mưa “bạc

Nơi tình yêu bắt đầu

CSVN – Cơn mưa đầu mùa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, với những người làm cao su họ gọi