Tháng Năm 1, 2017

Cao su Sa Thầy phát động tháng công nhân

CSVNO – Ngày 26/4, tại sân bóng đá Văn phòng Công ty, Công đoàn (CĐ) Công ty cổ phần cao su Sa Thầy tổ chức phát động tháng công nhân năm 2017. Tháng công nhân

Mùa mới lại về

Rừng thưa thấp thoáng thấy dáng ai Nắng chiều nghiêng đổ bóng em dài Lá vàng trải nhẹ chân ai bước Hẹn những chồi non một sớm mai Xuân đã dần qua đón hạ về

Mùa mới lại về

Rừng thưa thấp thoáng thấy dáng ai Nắng chiều nghiêng đổ bóng em dài Lá vàng trải nhẹ chân ai bước Hẹn những chồi non

Mùa mới lại về

Rừng thưa thấp thoáng thấy dáng ai Nắng chiều nghiêng đổ bóng em dài Lá vàng trải nhẹ chân ai