Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Năm 2016, doanh thu Công ty CP Cơ khí Cao su đạt 54,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,83 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7,8 triệu đồng/người/tháng.
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Với những kết quả trên, công ty đã quyết định chia cổ tức cho cổ đông là 6% trên mệnh gíá cổ phiếu. Đây là kết quả tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 26/4.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thái – Phó Ban Công nghiệp VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty, cho biết: “Mặc dù có quy mô nhỏ (vốn điều lệ chỉ 27 tỷ đồng), nhưng Công ty CP Cơ khí Cao su có vai trò, vị trí và tính chất rất quan trọng. VRG mỗi năm chế biến hơn 440.000 tấn mủ, trong đó 300.000 tấn có sự tham gia thiết bị của Công ty Cơ khí Cao su. Các thiết bị này quyết định chất lượng, chi phí chế biến, mức độ nặng nhọc của người lao động.”

“Chính vì vậy, mỗi cải tiến, sáng kiến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất chung của Tập đoàn. Cụ thể như cải tiến công nghệ xông mủ, một năm mỗi lò xông mủ tờ có thể giảm 36.000 ster củi đốt, giảm 30.000 lít dầu…”, ông Thái nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thái, năm 2017, công ty sẽ chú trọng công tác nhân sự, nâng cao thu nhập, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật tâm huyết, phải xây dựng chế độ đãi ngộ: tiền lương, thu nhập, phụ cấp.

Ông Nguyễn Hoàng Thái – Phó Ban Công nghiệp VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì đại hội.
Ông Nguyễn Hoàng Thái – Phó Ban Công nghiệp VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Minh – Trưởng Ban Công nghiệp VRG, nhận xét: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó, Công ty CP Cơ khí Cao su đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể CB CNV LĐ công ty. Sự chủ động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động lành nghề, đã tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất… Công ty còn chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng trong nước và nước ngoài, tiếp cận và tham gia các dự án thiết kế thiết bị chế biến mủ trong và ngoài ngành”.

Ông Trần Minh – Trưởng Ban Công nghiệp VRG phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Trần Minh – Trưởng Ban Công nghiệp VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

“Trong năm 2017, công ty tiếp tục nghiên cứu về tự động hóa, ứng dụng các kỹ thuật mới vào chế tạo máy móc thiết bị. Từ đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh, tăng năng suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, phát triển sản xuất cơ khí đa dạng…Chủ động hơn nữa trong công tác sắp xếp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao điều kiện làm việc và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động” – ông Minh chỉ đạo.

Ngọc Cẩm