Tập trung cổ phần hóa Công ty mẹ -Tập đoàn đúng kế hoạch

 CSVNO – Trong quý II năm 2017, Đảng ủy VRG tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án SXKD sau cổ phần hóa (CPH), thực hiện thoái vốn tại các đơn vị ngoài lĩnh vực sản xuất chính đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngoài ra sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc thù từng vùng miền. Tiếp tục đề xuất với Chính phủ, các Bộ ngành liên quan về cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của Tập đoàn để thực hiện CPH Công ty mẹ -Tập đoàn theo đúng kế hoạch…

[cow_johnson general_float=”center”]Ngày 21/4, Ban chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 -2020 tiến hành Hội nghị lần 8, sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017.[/cow_johnson]

Trong quý I năm 2017, Đảng ủy VRG đã đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD; chỉ đạo các công ty cao su căn cứ vào tình hình thời tiết và thực tế vườn cây kinh doanh để dừng khai thác  mủ đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, trình trạng sinh lý vườn cây; rà soát, bổ sung hướng dẫn  quản lý suất đầu tư theo đúng năng lực, đặc thù của từng đơn vị, vùng miền. Tăng cường công tác quản lý tổ chức sản xuất, thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị còn nhiều tồn tại, khó khăn tại Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương tái cơ cấu Công ty mẹ -Tập đoàn, trong đó tập trung cổ phần hóa Công ty mẹ -Tập đoàn và thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp; triển khai cho người lao động, viên chức quản lý đăng ký mua cổ phần theo quy định khi CPH Công ty mẹ -Tập đoàn; chỉ đạo các đơn vị thành viên sắp xếp phương án sản xuất, tăng cường kiểm soát chặt chẽ suất đầu tư, tiết kiệm chi phí giảm giá thành…

Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ một cách thiết thực, hiệu quả; tổ chức nhiều đợt tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo nhiều phong trào thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra…

Trong quý II năm 2017, Đảng ùy tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch năm; thực hiện công tác tái canh- trồng mới kịp thời và có biện pháp phòng trị bệnh vườn cây đạt hiệu quả; thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nghiên cứu, ra soát kiện toàn phương án quản lý chặt chẽ suất đầu tư các dự án trồng cao su và dự án cây trồng khác.

Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, chủng loại cao su; tiếp tục đề xuất bố trí và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ được điều động luân chuyển công tác đến vùng sâu, vùng xa và nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày  ý kiến và đề xuất giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị quý II/2017. Trong đó, cần phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; tập trung chỉ đạo đại hội điểm Công đoàn cơ sở tại các đơn vị tiến tới đại hội Công đoàn Cao su VN lần thứ VIII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách đối với NLĐ trong quá trình thực hiện CPH; xây dựng quy định khung về chế độ đãi ngộ đối với CB CNV làm việc vùng sâu, vùng xa, và nước ngoài; có giải pháp, biện pháp triển khai chỉ đạo đồng bộ các đơn vị cao su trong ngành để đạt được tiêu chuẩn Thương hiệu CSVN…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG biểu dương và ghi nhận vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017;  đặc biệt là việc Công đoàn CSVN tổ chức tốt Tháng công nhân; tổ chức đối thoại với NLĐ để NLĐ thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp.

Đ/c cũng lưu ý, trong quý II/2017, cần  tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tăng cường công tác xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, có giải pháp nâng cao chất lượng, chủng loại sản phẩm cao su; tiếp tục tuyên truyền công tác CPH Công ty mẹ -Tập đoàn, thực hiện bán cổ phiếu cho NLĐ…

Hội nghị cũng tiến hành ghi phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch UV BCH, UV Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                                          Nguyễn Lý