3 yếu tố nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ trẻ

CSVN – Đó là những yếu tố đã đề cập đến tại buổi tọa đàm ngày 16/3/ do BCH CĐ Cơ quan phối hợp với Ban Tổ chức CĐ Cao su VN tổ chức với nội dung: “Nâng cao công tác tham mưu của cán bộ trẻ trong cơ quan CĐ Cao su VN”.
BCH Chi Đoàn Thanh niên Cơ quan Công đoàn CSVN nhiệm kỳ mới.
BCH Chi Đoàn Thanh niên Cơ quan Công đoàn CSVN nhiệm kỳ mới.

Được biết, Cơ quan CĐ Cao su VN hiện nay có 35 CBCNV, trong đó có 27 cán bộ thuộc diện biên chế. Hầu hết cán bộ có tuổi đời lẫn tuổi nghề còn trẻ. Gần 60% số cán bộ là dưới 40 tuổi. Buổi tọa đàm đã đặt ra câu hỏi, làm gì để nâng cao công tác tham mưu, đề xuất của cán bộ trẻ?

Với vấn đề đặt ra, đã có rất nhiều ý kiến chia sẻ những khó khăn hiện nay của cán bộ trẻ trong cơ quan khi tham mưu, đề xuất. Buổi tọa đàm cũng nhận được những trao đổi chân thành của cán bộ lãnh đạo đã lớn tuổi về kinh nghiệm bản thân để cán bộ trẻ tham khảo, học hỏi.

Với nhiều ý kiến khác nhau, nhưng buổi tọa đàm đã đúc kết lại có 3 yếu tố quan trọng để nâng cao công tác tham mưu, đề xuất của cán bộ trẻ hiện nay, đó là:

Thứ nhất, đối với cán bộ trẻ, cần không ngừng nâng cao năng lực công tác thông qua việc tự học hỏi, tự nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tiếp cận với thực tiễn của cơ sở thông qua báo cáo, thông qua các chuyến công tác về cơ sở. Đồng thời bản thân cán bộ trẻ cần mạnh dạn, tự tin, không sợ sai khi đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho lãnh đạo qua các kênh chính thức hoặc không chính thức.

Thứ hai, đối với cán bộ lãnh đạo cần đưa vấn đề, định hướng, gợi mở cho cán bộ trẻ, cán bộ cấp dưới giải quyết. Đồng thời lắng nghe và tôn trọng các ý kiến tham mưu, đề xuất. Kịp thời biểu dương, khuyến khích cán bộ trẻ tại các cuộc họp cơ quan, chào cờ hàng tuần; tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ trẻ đi công tác cơ sở.

Thứ ba, đối với cơ quan cần xây dựng được môi trường đoàn kết, dân chủ, thân thiện. Xây dựng các phong trào thi đua, hình thức khen thưởng để khuyến khích, biểu dương các cá nhân, tập thể có tham mưu hay, đề xuất tốt; xây dựng một môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ thể hiện được bản thân mình.

 Văn Khánh