Những lời thơ

Ảnh: Phạm Thuận
Ảnh: Phạm Thuận

Tôi viết lên, viết lên những lời thơ
Dòng tâm sự đổi trao cùng tạp chí
Người và báo có cùng chung suy nghĩ
Vẽ yêu thương tô thắm đẹp cuộc đời
Bao năm rồi cao su vẫn rạng ngời
Luôn mạnh bước dẫu muôn vàn thử thách
Dệt màu xanh Bắc Trung Nam nối mạch
Góp yêu thương dòng chảy nước non nhà
Mỗi bài thơ là ý nhạc lời ca
Tình thương mến đậm đà nên câu chữ
Tháng ngày trôi níu chân người lữ thứ
Bước tha phương mong mỏi muốn quay về.

Duy Ái