Quasa Geruco quyết tâm khai thác đạt 3.500 tấn mủ

CSVNO  – Trong năm 2017 Công ty CPCS Quasa – Geruco quyết tâm thực hiện khai thác đạt 3.500 tấn mủ cao su, chăm sóc tốt 3.430,19 ha vườn cây kinh doanh, 3.910,83ha vườn cây kiến thiết cơ bản, phấn đấu giảm suất đầu tư vườn cây KTCB theo tình hình khó khăn hiện nay…
Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG trao thưởng cho người lao động công ty.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho người lao động công ty.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty cũng sẽ tiết tục chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ với mức lương bình quân toàn Công ty đạt 5 triệu đồng/người/tháng trở lên…

Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho người lao động.
Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị Người lao động Công ty tổ chức vào ngày 30/3, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả mà tập thể CB CNV Công ty đã đạt được trong năm qua. Dự báo tình hình năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của NLĐ.

Do đó, Công ty cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến CNLĐ, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NLĐ để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể CNLĐ, từ đó nỗ lực lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.  Bên cạnh đó cần tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản xuất…

Đoàn Hữu Minh Nhật