Tháng Ba 30, 2017

Cao su Phước Hòa thi bi sắt, cờ tướng

CSVNO – Ngày 27/3, tại Trung tâm VH-TT Công ty CPCS Phước Hòa, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty đã liên tịch tổ chức Giải Bi sắt, Cờ tướng