Cao su Chư Păh chung tay xây dựng nông thôn mới

CSVN – Không còn nhà tranh tre nứa lá, đường sá được mở mang đến tận các làng, không còn hộ đói nghèo, 100% công nhân đồng bào dân tộc có xe máy đi làm, mua sắm ti vi, đầu máy… là những gì mà Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh góp phần cùng địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Nhà sinh hoạt cộng đồng do Công ty xây dựng
Nhà sinh hoạt cộng đồng do Công ty xây dựng
Công nhân đồng bào an tâm làm việc và gắn bó với công ty

Hiện nay CN là người dân tộc thiểu số chiếm 60% tổng lao động toàn công ty. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Tánh – TGĐ công ty cho biết: Trong vùng dự án, ngoài trồng cao su, công ty còn lồng ghép dự án chăn nuôi, các chương trình cải tạo vườn tạp, đưa các giống mới vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh cây trồng và ngói hóa nhà ở đạt tỷ lệ 100% trong CN đồng bào dân tộc. Quá trình phát triển sản xuất mở rộng quy mô công ty còn chú trọng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và cây trồng, vật nuôi nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập; đã khai hoang hàng trăm ha đất sản xuất và đất ở giúp cho đồng bào trên địa bàn có cây cao su.

Đồng thời, công ty cho các hộ gia đình CN khó khăn vay quỹ phúc lợi không tính lãi từ 2 – 10 triệu đồng/hộ và tín chấp cho các hộ vay tại ngân hàng trên 14 tỉ đồng để mua con, cây giống, cải tạo vườn tạp phát triển sản xuất, tăng thu nhập; đến nay trong CN có 1.940 ha cà phê, 400 ha tiêu, trên 3.200 con bò, thu nhập kinh tế hộ bình quân là 50 triệu đồng/năm. CN đồng bào dân tộc thiểu số an tâm làm việc và gắn bó với công ty.

50% hộ làm giàu từ kinh tế gia đình

Bộ mặt nông thôn các địa bàn nơi có công ty đứng chân ngày càng khởi sắc, đời sống kinh tế được cải thiện. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật nông nghiệp giúp người dân trong các chương trình cao su tiểu điền, cải tạo vườn tạp, đưa vào sản xuất cho bà con một số các giống mới và tổ chức các lớp học về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho CN và nhân dân trên địa bàn có cây cao su của công ty đứng chân.

Công ty phối hợp huyện, nông trường phối hợp với xã, Đoàn thể các tổ đội với buôn làng nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, giáo dục pháp luật Nhà nước, vận động bà con dần bỏ các tập tục lạc hậu, tích cực lao động sản xuất xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng đơn vị, tổ đội, nông trường trở thành gia đình, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Cũng như giúp các thôn làng đạt chuẩn thôn làng văn hóa và góp phần tích cực cùng địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ những việc làm trên, đến nay đời sống của CN đồng bào dân tộc trên địa bàn Công ty đã dần ổn định và có trên 50% số hộ đã biết làm giàu từ kinh tế gia đình.

Điển hình như NT Ia Phú (huyện Ia Grai), Đội Sản xuất Cao su xã Gào (thành phố Pleiku), NT Hà Tây (huyện Chư Păh) trước đây đời sống nhân dân hết sức khó khăn, phải thường xuyên cứu đói, giao thông không thuận tiện. Đến nay đã khởi sắc, không còn nhà tranh tre nứa lá, đường sá được mở mang đến tận các làng, không còn hộ đói nghèo, 100% CN đồng bào dân tộc có xe máy đi làm, mua sắm ti vi, đầu máy, có hộ mua được phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất như xe công nông, máy bơm nước, máy gặt lúa cầm tay….

Trên địa bàn công ty đứng chân, tại các vùng thiếu đói giáp hạt đồng bào không còn cảnh thiếu đất canh tác. Công ty đã khai hoang hàng trăm ha đất sản xuất và đất ở giúp cho đồng bào thiếu đất sản xuất và đất ở. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm … tạo sự giao lưu văn hóa – kinh tế, góp phần cùng với địa phương xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, ổn định dân sinh, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, hệ thống điện, cơ sở hạ tầng. Trao đổi với chúng tôi, ông Thaoh, chủ tịch xã Hà Tây huyện Chư Păh cho biết: Trong những năm qua Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã hỗ trợ cho xã rất nhiều, nhất là việc giúp cho xã thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như xây dựng các tuyến đường, cầu cống, nhà sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống…

Hà Đức Thành