Phát động phong trào thi đua năm 2017

CSVN – VRG và CĐ Cao su VN vừa ban hành Kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-chính trị – xã hội năm 2017 chào mừng đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VN lần thứ XII và các ngày lễ trọng đại của đất nước.
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh

Về mục tiêu, động viên CBCNVC-LĐ và Đoàn viên CĐ phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của VRG trong những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2017.

Cụ thể, về lĩnh vực cao su, năm 2017, với 169.246 ha cao su kinh doanh, toàn VRG phấn đấu khai thác 250.770 tấn mủ, tái canh trồng mới 13.721 ha cao su. Tổng doanh thu đạt 17.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ, nộp ngân sách 1.200 tỷ, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. VRG và CĐ Cao su VN nhấn mạnh, các phong trào thi đua là hành động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản VN, chào mừng thành công Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ VN và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức CĐ của các đơn vị trực thuộc về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chương trình quốc gia về mục tiêu xây dựng nông thôn mới; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc.

Đồng thời, thông qua phong trào thi đua, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác phối hợp trao đổi học tập kinh nghiệm trong CNVC-LĐ toàn VRG.

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu năm 2017 của đơn vị và VRG. Đây cũng là hành động thiết thực và ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929- 28/10/2017) và kỷ niệm 120 năm cây cao su có mặt ở VN (1897-2017).

C.Đ