Đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân

CSVN – CĐ Cao su VN vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Cần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân. Ảnh: Vũ Phong
Cần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân. Ảnh: Vũ Phong

Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp và người dân để bảo đảm an toàn thực phẩm; xóa bỏ hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Đoàn viên và người lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 205/CV-CSVN ngày 5/4/2016 của CĐ Cao su VN về việc thực hiện Nghị quyết số 07c của Hội nghị lần thứ 7 BCH Tổng LĐLĐ VN (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động”. Cụ thể: Tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát bữa ăn giữa ca, an toàn thực phẩm tại đơn vị; đưa nội dung bữa ăn giữa ca vào thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo giá trị bữa ăn giữa ca tối thiểu đạt 15.000 đồng/người/suất. Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Tập hợp các kiến nghị của Đoàn viên, CNVC-LĐ về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức về chất lượng bữa ăn giữa ca. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân kinh doanh vệ sinh thực phẩm đảm bảo chất lượng, nhất là những nơi cung cấp thực phẩm bữa ăn giữa ca cho CN cao su.

P.V