Tháng Ba 22, 2017

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao Ơn người viết báo biết bao Tạp chí Cao su đây nào bạn ơi Ba

Giá mủ tăng, công nhân phấn khởi

CSVN – Giá mủ cao su có dấu hiệu phục hồi trở lại vào cuối năm 2016 đầu năm 2017. Đây là tín hiệu vui cho ngành cao su nói chung và CN cao su

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao Ơn người viết báo biết

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao